Befattnings-utbildningar

Befattningsutbildningar

Vi skräddarsyr befattningsutbildningar efter era önskemål och behov. Några av våra vanligaste utbildningar vi utför är chefsutbildningar på olika nivåer, gruppledarutbildningar och teamledarutbildningar.

Exempel på befattningsutbildning:

• Chefsutbildning

• Gruppledarutbildning

• Teamledarutbildning

• Handledarutbildning

• Ledningsgruppsutbildning

• Projektledarutbildning

• Projektmetodik för projektmedlemmar

• Styrgruppsutbildning

• Styrelseutbildning