Feedback

Feedback – Det bästa samtalet

Till chefens verklighet hör dagliga möten med medarbetare, utvecklingssamtal, lönesamtal, återkommande feedback och korta möten i korridoren.

På denna kurs tränar du dig i förmågan att motivera i det dagliga mötet med din personal.

 

Vem vänder sig kursen till?
Kursen vänder sig till dig som ledare eller chef, där du vill utveckla ditt ledarskap och din förmåga att ge feedback som skapar ett bra samtalsklimat och en god arbetsmiljö.

 

Träning ger färdighet
Det bästa samtalet, är en utbildning med intensivträning mot skådespelare som agerar medarbetare. Det är ett rollspel och du kan prova nya grepp och förhållningssätt för att skapa ännu bättre engagemang på arbetsplatsen. Du får träna dig på att ge och ta emot omedelbar feedback för att därigenom kunna möta dina medarbetare i ännu bättre samtal.

 

Rollspel
I rollspelen har du möjlighet att prova situationerna du är ovan vid eller ogärna hamnar i. Det kan handla om att ta upp känsliga frågor, reda ut missförstånd eller att tydligt markera vad som inte är acceptabelt på arbetet. Pedagogiken vi använder bygger på den fasta förvisningen om att du lär mer om du både lyssnar, reflekterar och provar på, testar nytt beteende, utvärderar och provar igen.

 

Öva i ofarlig miljö
Kursen ger mer än bara en föreläsning – vi låter dig prova, öva och göra egna erfarenheter. Därför använder vi oss av rollspel. Rollspel är en unik kombination av teater och fakta. För att bli bra på något så måste man få öva, göra om och göra igen. Att träna ger färdighet!

 

Utveckling
Vi avslutar kursen med en reflektion över det egna beteendet och vad jag personligen behöver eller vill utveckla. Detta antecknas ner i den personliga utvecklingsplanen. Målet är att ni deltagare tillsammans och du på egen hand, kan fortsätta utvecklas.