Grön Rehabilitering

Grön Rehabilitering

När jag är sjukskriven för utmattningssyndrom eller stressrelaterad ohälsa kan vägen tillbaka till arbete vara lång och svår. Här kan vi hjälpa till!På Björkhalla Gård och på våra avtalade gröna rehabiliteringsgårdar runt om i Sverige använder vi djuren och naturen i den läkande processen och vi är länken mellan den ordinarie vita vården och en snabb återgång i arbete.Vi har ett program som stödjer individen, chefen och arbetslaget för att få tillbaka personen i arbete på ett mjukt sätt.

Gå till Björkhalla Gårds hemsida

Mål och inriktning

Aktiviteter

Effektiv rehabilitering

Mål och inriktningRehabiliteringen är individuellt utformad utifrån deltagarens förutsättningar och mål och är arbetslivsinriktad. Deltagaren ska få möjlighet att pröva sin arbetsförmåga, öka sin psykiska, sociala och fysiska hälsa, få struktur i vardagen, ökat självförtroende och ökad livskvalité. Målet är att deltagaren skall gå vidare till arbetsträning eller arbete efter rehabiliteringen. Syftet är att stärka och motivera individen till fortsatt hållbar och långsiktig personlig utveckling, som skapa bättre förutsättningar för snabb återgång i arbete.Återgång i arbeteVi arbetar efter metoden Arbetscoaching som skapar förutsättningar för deltagaren att återgå i arbete. Planering och uppföljning görs tillsammans med uppdragsgivaren och i nära dialog med deltagaren.

AktiviteterVi utgår alltid från individens förutsättningar, behov och dagsform när vi utformar dagens aktiviteter på gården. Stöd och aktiviteter sker i grupp och enskilt utifrån tre olika delar:Arbetsträning i grön miljö, natur och trädgård:
 Våra rehabiliteringsgårdar präglas av lugn och harmoni och vi använder gårdsmiljön, djuren och naturen som verktyg i rehabiliteringen. På gårdarna finns det allt från hästar, hundar, katter, kaniner, grisar, får och höns. Det ger deltagaren sinnestimulering, meningsfulla sammanhang, återhämtning, prövning av arbetskapaciteten, fysisk aktivitet, koordination och kondition.Friskvård:
 Olika aktiviteter som stimulerar kroppskännedom, skapar motivation, lust och glädje och bidrar till att hitta meningsfulla aktiviteter i vardagen. 
Det kan vara exempelvis avslappning, mindfulness, promenad, lära om stress, andning, sömn och kost eller andra teman som har till syfte att stärka självkänslan och självkännedomen.Samtal:
 Individuella samtal utifrån handlingsplan, stödjande samtal, reflekterande över sin egen situation, strategier och mål för personlig utveckling. Samtalen har som syfte att stödja och klargöra deltagarens mål, resurser och behov för återgång till arbete.

Effektiv rehabiliteingDet unika och speciella med denna verksamhet, är att den kombinerar fysisk aktivitet, kognitiva utmaningar, social interaktion, känslan av sammanhang samt möjlighet till umgänge med djur och vistelse i natur. Hormonet oxytocin, kallas också “lugn och ro hormonet”, försätter kroppen i ett tillstånd av vila och återhämtning och utlöses till exempel vid lätt beröring, vid vistelse i lugna naturmiljöer och i rofylld kontakt med andra. Det kan vara en medmänniska eller ett djur.Natur och djur ställer inga krav, vilket kan vara mycket viktigt för personer som har låg psykisk ork eller för personer med koncentrationssvårigheter.Allt baseras på vetenskapen om natur- och trädgårdsmiljöernas positiva effekt för människan och hennes hälsa.