Close

Handledare LIA

Pedagogik i arbetslivet

Pedagogik i arbetslivet

Handledarutbildning riktad mot YH anordnare

Utbildning för att kvalitetsäkra  LIA-verksamheten. Utbildningen är ett stöd till handledarna på praktikverksamheten. Ett sätt för er som YH anordnare att ge något tillbaka till praktikföretagen för deras välvilja att ställa upp för praktikanter.

 

Bok ingår i utbildningen!
Efterdokumentation Föreläsarens bok ”Pedagogik i arbetslivet –kommunikation, utveckling, kreativitet” (Scandbook 2013)

Tidsåtgång: 4 timmar

Antal deltagare: 6-24 st

Föreläsare, Ulf Levihn

 

Konkreta och handfasta verktyg
Utbildningen har en bas i coaching koncept men ger samtidigt också en handfast och konkret arbetsmodell att följa. För företaget är det viktigt att medarbetarna som har handledningsuppgifter är kompetenta att medvetet, kommunikativt och effektivt kunna handleda.

Innehåll

• Grundförutsättningar

• Hur börjar man, fullföljer och avslutar?

• Kunskap och kompetens

• Teori och praktik

• Motivation och yrkesfaktorer

• Kommunikation i handledning

• Interkulturell kommunikation

• Lärstilar och att lära tillsammans

• Att utvecklas till en reflekterande praktiker

• Gyllene regler för handledning

• Handledarfällor