Close

HR Partner

Låt oss få presentera vårt affärsområde: Intuagera HR Partner


Med Intuagera HR Partner vill vi underlätta för dig så att du kan fokusera på din kärnverksamhet. Detta gör vi genom att ge dig verktygen för personal- och verksamhetsutveckling samt stöd och rådgivning avseende strategiskt personalarbete.


Som chef är det mycket som vilar på dina axlar. Du skall ha fokus på verksamheten och lönsamheten. Du skall säkerställa att ni följer de lagar och förordningar som åläggs dig som chef. Du skall vara en förebild och utöva ditt ledarskap. Dessutom skall du ta ditt arbetsgivaransvar och det är mycket som du som arbetsgivare skall kunna hantera och känna till.


Vi vill hjälpa dig genom att vara din HR-avdelning. Låt oss iordningställa och vidmakthålla ett HR arbete som lyfter hela företaget och ger en struktur som är lätt för alla att följa, påverka och utveckla.För att underlätta din vardag har vi utvecklat en verktygslåda som:

• Strukturerar, organiserar och ger dig en överblick över HR-arbetet, personal och arbetsmiljö

• Ger kontinuitet i personalutvecklingsarbetet med stöd från en konsult

• Underlättar vid rekrytering och upplärning

• Ger personalen större inblick och överblick över företagets kärnverksamhet, säkerhetsarbete och övriga rutiner

• Ger en tryggare och säkrare arbetsplats

• Skapar medarbetarinflytande

• Skapar utveckling av dig och din personal

• Allt i syfte att få din personal att trivas, frodas och utvecklas så att alla bidrar till hög effektivitet.

• Vi har upptäckt att behoven är olika. Därför har vi ett baspaket och ett pluspaket.


Personalutveckling till fast pris!

Vi hjälper er med underlag och stöttar er i personalarbetet, för en enklare vardag! 

HR Bas
100 kr/anställd/månad
 • - Personlig utvecklingsplan

  - Medarbetarsamtal

  - Psykosocial arbetsmiljöundersökning

  - Personalhandbok

  - Coaching av VD

  - Fri konsultation per mail

  - Tillgång till chefsnätverk

  - Support vid konflikt och svåra samtal


HR Plus (inkl. HR Bas)
Offertförfrågan
 • - Förebyggande stresshantering

  - Grön rehabilitering

  - Chefsstöd i rehabarbetet

  - Genomlysning psykosociala arbetsmiljö

  - Sammanställning psykosociala arbetsmiljö

  - Åtgärdskarta med förbättringsförslag

  - Nulägesanalys av kompetensbehov

  - Analys av utbildningbehov


Back to top