Close

Integration – metodikutbildning

Studiecirkeln, Idéer och metoder

Studiecirkeln, Idéer och metoder

Integration – Metodik för lärare/språkutvecklare som har Svenska för nyanlända och SFI-studerande

För att integrationsarbetet skall lyckas krävs flera saker. En grundförutsättning är dock att vi kan kommunicera och förstå varandra. Denna utbildning är ett bra sätt att kvalitetsutveckla verksamheten och säkerställa att alla lärare, pedagoger och studiecirkelledare har bästa förutsättningar att lyckas i språkundervisningen – allt för en lyckad integration!

 

Tidsåtgång: 1 eller 1/2 dag

Antal deltagare: 6-25

Kursledare: Ulf Levihn

 

Studiematerial: Boken ”Studiecirkeln – idéer och metoder”, Gleerups bokförlag, ingår i utbildningen.

 

Ur innehållet:

• Metodik för startövningar

• Från ord till samtal

• Motivation. Hur?

• Variation och lust. Övningsexempel

• Lärande utifrån närmiljön

• Lärstilar (även i olika kulturer)

• Samtalsmetodik

• Att rätta på rätt sätt

• Kultur och kulturmöten. Interkulturell kommunikation

• Samhällsinformation som en del i samtal

• Tipsstund och dela varandras erfarenheter

 

Om kursledare Ulf Levihn:

Ulf har utbildat sfi-lärare på Örebro universitet. Och haft lärarlyftskurser för lärare inom sfi och en uppdragskurs för Stockholms sfi-lärare (30hp). Kursplanexpert för Skolverket. Författare till många böcker inom området språkdidaktik. Med spridning i form av översättningar i Danmark, Norge, England, USA, Kina, Ryssland och Taiwan. Ulf har också arbetat mycket med folkbildning.

Han har utvecklat en tredagarsutbildning för ledande av samtalsgrupper (t.ex. språkcaféer) som bedömdes så intressant att Nordiska rådet/Nordplus avsatte pengar till ett ettårigt projekt som han genomförde för spridande av konceptet till övriga nordiska länder.