Close

Ledarskap - Öppen kurs

IGLO Ledarutbildning


IGLO ledarutbildning - en utbildning som gör skillnad! Den här utbildningen handlar om ditt personliga ledarskap, att så frön och ge dig möjlighet att utvecklas och växa.

Vi ger dig möjlighet att träna i en trygg miljö, få tid att reflektera, samtala och dela erfarenheter med personer i samma position.


Du kommer att få:

- Förutsättningar till ökad och förbättrad kommunikationsförmåga.

- Tillgång till beprövade ledarverktyg.

- En helhetssyn på att driva en avdelning/ett företag som bygger på vetenskapliga teorier där ledarskapet och medarbetarskapet är avgörande.

- Skapa gemensamt språkbruk/förståelse.

- Ökad kunskap om kommunikation – gruppdynamik – berättelsen och lyssnandet.

- Förståelse för gruppdynamik och dess effekter och hur den kan användas när en grupp inte fungerar. Vad kan jag göra åt det?

- Förståelse för dig själv, styrkor och svagheter och hur du upplevs av andra.

- Förståelse för hur du ska skifta från att göra allt själv till att få andra att göra.

- Delegera genom delaktighet.


Boka nedan, alternativt maila: info@intuagera.se eller ring Helene på tel: 070-22 58 632


IGLO - Individ, Grupp, Ledare, Organisation

Träff 1 – Individ – förståelse för mig själv och hur jag upplevs av andra, mina styrkor och svagheter.

Träff 2 – Grupp – Grupputveckling och kommunikation, effektiva möten och feedback.

Träff 3 – Ledare – Att delegera genom delaktighet, konflikthantering, det synliga ledarskapet och ett coachande förhållningssätt.

Träff 4 – Organisation – Att leda mot målen, stresshantering, systemiskt möte, lojalitet och förändringsvilja.


Hur jobbar vi och vilka är vi?

HBL, Helhets Baserat Lärande, skapar en kreativ atmosfär och ger utrymme för skratt, allvar, förståelse och Aha- upplevelser och lär mig att se verkligheten på ett nytt sätt, lär mig att tänka på ett nytt sätt.

Vi utgår från deltagarnas helhet i termer av kunskaper, erfarenhet och problemställningar, vi ägnar oss åt att, genom modeller och teorier, uppleva och öva det deltagarna vill lära sig. Huvudkraften läggs på det viktigaste, det vill säga: deltagarnas behov och förståelse.

Våra erfarenheter från ledarutbildning och eget ledarskap ligger till grund för arbetssättet, att utgå från teorier som sedan omvandlas till konkret handling, alltså hur man ska göra i vardagen, där deltagarnas egna erfarenheter är utgångspunkten.


När? Var? Hur?

Utbildningen sträcker sig över fem månader, två dagar per tillfälle.

Totalt 8 dagar under våren 2017.

Vi träffas fyra gånger á två dagar per gång med övernattning på en kursgård i Västra Götaland. Vi rekommenderar alla att övernatta för att få tid att umgås och reflektera. Under hela utbildningen kommer ni att vara indelade i mindre grupper för att maximera möjligheterna att utbyta erfarenheter.

Kom gärna två personer som samarbetar i vardagen, detta kommer att hjälpa er att bli ännu mer effektiva i ert samarbete. Vi har ett mycket förmånligt erbjudande just nu!


Pris: 25.000 kr + moms. Är ni två som vill gå från samma arbetsplats, går den andre personen för 15.000 + moms.

Mat och boende debiteras separat.


Handledare:

Anders Gustafsson

Ann Bynander


Boka nedan, alternativt maila: info@intuagera.se eller ring Helene på tel: 070-22 58 632Boknings- och avbokningsregler:

Anmälan är bindande och kursavgiften skall vara betald dagen för kursstart. Vid avbokning debiteras en avgift på minst 20%. Avbokar du senare än 14 dagar före kursstart debiteras en avgift på 50% av kursavgiften. Vid avbokning senare än 7 dagar före, debiteras full avgift. Blir du förhindrad att delta, kan du kostnadsfritt överlåta platsen till en kollega eller få dokumentation från kursen. Ställs kursen in från vår sida, betalas hela kursavgiften tillbaka omgående.


Anmäl dig till utbildningen

Du kan ställa frågor eller anmäla dig till utbildningen genom att fylla i detta formulär.
Fyll i ditt namn:*
Fyll i din E-mailadress:*
Ämne:*
Meddelande:*

Prenumerera på vårt nyhetsbrevloading

Begär offert & boka Kontakta oss
Back to top