Close

Ledarskapsutbildning 2018

Tillfällen 2019:

 21-22 mars, Göteborg

5-6 september, GöteborgUtbildningen för dig som är eller ska bli chef/ledare. Med rätt verktyg och förhållningssätt skapar du som ledare en motiverad grupp som når resultat. Mycket av rollen handlar om att vägleda andra och att säkerställa att samspelet i gruppen fungerar.


Lyckat ledarskap

För att kunna leda andra behöver du känna dig själv, dina egna styrkor och svagheter och hur du reagerar och agerar i olika situationer. Vår målbild är att ge deltagaren en trygghet och en bred bas inför sin nya roll och kursen syftar till att ge deltagaren en helhetssyn på ledarskap och medarbetarskap med betoning på lyhördhet och positiv påverkan på både individ och grupp.


Att göra praktik av teori

För att deltagaren skall kunna använda sig av sin nya kunskap använder vi inte bara teorier och modeller, utan vet att en viktig del i sitt lärande får man genom reflektion, praktiska övningar och diskussioner med sina kurskamrater. Vi ger deltagaren förutsättningar att på ett tydligt sätt leda sin grupp – inte styra.


Skapa effektiva team

Vilka stadier går en grupp igenom? Hur byggs ett fungerande team upp? Hur tar du tag i ett problem? Vi hjälper deltagaren till en effektiv kommunikation och hur han/hon hanterar svåra samtal. Med flera praktiska verktyg att ta med sig hem i ryggsäcken, får deltagaren möjlighet att skapa ett arbetsklimat präglat av öppenhet och god kommunikation.


Ur utbildningens innehåll:

•  Rollen som team- och arbetsledare

•  Ledarstilar och ledarstilar i stress

•  Stress/effektivitet

•  Konflikthantering

•  Motivationsfaktorer och drivkrafter

•  Att anpassa ledarskapet efter olika situationer

•  Grupputveckling

•  Kommunikation


Utbildningens mål

Att få konkreta verktyg och insikter i ledarrollen som ger grunden för ett tydligt och motiverande ledarskap.


Målgrupp

Alla som har behov av att bli tydligare i sin ledarroll, är ny som ledare, teamledare, arbetsledare eller projektledare.


Förkunskap

Inga direkta förkunskaper krävs.


Omfattning:

8 timmar/dag, totalt 16 timmar. Kursen genomförs 2 dagar i följd.


Pris:
13.000 kr + moms. Du får 2 dagars utbildning, diplom, samt 6 månaders fri mail- och telefonsupport. För- och eftermiddagsfika, samt lunch ingår i kurspriset.


Bokningsvillkor:

Anmälan är bindande och vid avbokning debiteras en avgift på minst 20%. Avbokar du senare än 14 dagar före kursstart debiteras en avgift på 50% av kursavgiften. Vid avbokning senare än 7 dagar före, debiteras full avgift. Blir du förhindrad att delta kan du kostnadsfritt överlåta platsen till en kollega eller få dokumentation från kursen.

 

Inställd eller flyttad utbildning

Intuagera förbehåller sig rätten att ställa in planerade utbildningar och ändra utbildningsdatum varvid eventuella inbetalda avgifter återbetalas. Ersättningar därutöver betalas ej. Om detta sker meddelas du i god tid.


Betalning

Kursavgift betalas i förskott vid anmälan. Betalning erlägges mot faktura. Betalningsvillkor 30 dagar. Vid sen anmälan gäller att betalning ska vara Intuagera tillhanda senast vid kursstart.Boka nedan, alternativt maila: fredrik@intuagera.se eller ring Fredrik på tel: 070-794 98 40

Anmäl dig till utbildningen

Du kan ställa frågor eller anmäla dig till utbildningen genom att fylla i detta formulär.
Fyll i ditt namn:*
Fyll i din E-mailadress:*
Ämne:*
Meddelande:*

Prenumerera på vårt nyhetsbrevloading

Back to top