Close

Pedagogik i arbetslivet

Pedagogik i arbetslivet

Pedagogik i arbetslivet

Pedagogik i arbetslivet

Pedagogik i arbetslivet är en grundläggande kurs i pedagogik som vänder sig till dig som har utbildnings- eller utvecklingsuppgifter – externt eller internt, på din arbetsplats. Här får du en praktiskt inriktad pedagogisk utbildning som du kommer att ha nytta av hela livet.

 

Inga särskilda förkunskaper krävs.

 

Pedagogisk utformning

Arbetsformerna är omväxlande. Läraren föreläser och delar med sig av sin kunskap och erfarenhet. Teori blandas med ett stort inslag av praktiska övningar, diskussioner upplevelseövningar och konkret träning i olika situationer.

 

Ur innehållet:

• Mötet med en grupp
Att skapa en god start och en positiv miljö

• Kommunikation i teori och praktik
Att utifrån olika teorier överföra dessa till praktisk färdighet

• Kunskap
Att definiera kunskapssyn och vad det betyder i praktiken

• Kreativt lärande
  Att lära ut, lära in och förändra

• Retorik – konsten att tala inför en grupp 
Att tala och övertyga. Praktiska övningar.

• Aktivitet, kreativitet och engagemang
Tolv sätt att aktivera deltagare. Olika typer av kreativt tänkande.

• Både inlärningsstilar och grupplärande
Inlärningsstilar i praktiken men också team-arbete och grupplärande

• Problemlösning i en grupp 
Att hantera olikheter i en grupp och att ta hand om problemindidvider.

• Kulturmöten och kulturkrockar
Att se mångfaldens möjligheter. Teori och praktik.

• Mötesteknik
Att skapa förutsättningar för god kommunikation och bra beslut

• Handledning
Att handleda rätt och lagom

• Projektkunskap
Att sälja in, rapportera och dokumentera projekt. Olika typer av projekt.

• Planera, genomföra och utvärdera en utbildning
Olika sätt att skapa bra utbildningar

 

Vi skräddarsyr kursen efter era behov och tonvikt kan läggas på valda moment eller genomföras som en helhet.