Close

Personal

Intuagera
Intuagera AB
Hissjön Björkhalla • Östra Frölunda 070 22 58 632 • 0325 450 04
Anders Gustafsson
Chefsutveckling & Ledarskap
Expertområden: Ledarskap Individ- och Grupputveckling Organisationsutveckling ”Åren inom försvarsmakten utvecklade mitt intresse för människan i kombination med ledarskap, gruppdynamik och pedagogik. Detta, tillsammans med mina konsultativa år, gör att jag Read More
Helene Jansson
VD
Expertområden:    Personlig utveckling    Stress- och stresshantering    Projektledning ”Att vara lyhörd, öppen, empatisk och att kunna läsa av människor, tycker jag är grundstenar i det dagliga arbetet som Read More
Elise Pavicic
Affärsutveckling genom humankapitalet
Expertområde: Affärsutveckling genom humankapitalet. Konkret och engagerande organisationsutvecklare som inspirerar och utbildar inom affärsutveckling, kommunikation, arbetsmiljö, medarbetarskap, teambyggande, ledarskap, struktur/organisationsledning, Sturebadet Health CHR Corporate Health Responsibility, säljande kommunikation.   Allt Read More
Carolina Jensen
Grupputveckling
Expertområden: Arbets- och organisationspsykologi Arbetsgruppens dynamik Organisation och ledarskap ”Att få inspirera och låta mig inspireras i en utvecklande miljö är något jag trivs med och vill fortsätta utvecklas inom. Read More
Mia Guldhov
Coaching
Expertområden: Coaching Organisationsutveckling Ledarskap ”Min specialité är att leverera mina kunder de frågor vars svar ger en helhetsbild med konkreta åtgärder och utmaningar, utifrån de kunskaper kunderna själva har.” Arbetsuppgifter Read More
Anders Berglund
Motivation & lagutveckling
Expertområden: Motivation Grupputveckling Coaching ”Tidigt visste jag att jag ville jobba, utvecklas och må bra tillsammans med andra människor. Det och mitt stora sportintresse har gjort att jag har funderat Read More
Ann Bynander
Organisationsutveckling
Expertområden: Ledarskap Organisationsutveckling Kundbemötande ”Min idé är att vara en inspirerande och utvecklande coach som hjälper företag att öka kundnöjdheten genom engagerade medarbetare i en uppmuntrande miljö”. Jag har jobbat Read More
Marianne Lindberg
Företagshälsovård
Expertområden: Företagshälsovård Första Hjälpen/HLR Hälsocoach, Hälsoprofiler Jag heter Marianne Lindberg och startade MaritiMed AB den första september 2011, drygt ett år efter att tanken på eget företag slagit rot. Arbetsnamnet Read More
Företagssäljare/marknadsansvarig
Företagssäljare/marknadsansvarig
Fredrik är vår sälj- och marknadsansvarige på Intuagera. Det är ofta honom du möter i ett första skede, kanske på ett nätverksmöte eller event.