Close

Personalvård


Förebygga och skapa en hållbar arbetsplats


Att arbeta förebyggande och vårda sin personal har många vinster. Både personella och ekonomiska.


Intuagera hjälper arbetsgrupper och ledare att hantera stress och konflikter på ett bättre sätt i vardagen.  Att få sin personal att trivas och må bra kan man göra på många sätt.


Att ha balans i arbetsgruppen med motiverad personal, skapar arbetsglädje, ökar effektiviteten, ger bättre lönsamhet och låga sjukskrivningstal.


Vi kan förebygga genom Coachande samtal, Mindfulness, Psykosocial arbetsmiljöundersökning med åtgärdsplan, Teamutveckling eller olika företagsanpassade utbildning i tex. Stresshantering eller Konflikthantering.
Grön rehabilitering – vägen tillbaka


Vid utmattningssyndrom kan vägen tillbaka till arbete vara lång och svår. Här kan vi hjälpa till!


Vi använder djuren och naturen i den läkande processen och ger din personal bästa möjliga förutsättningar för en snabb återgång i arbete. I Grön Rehab ingår arbetsträning i grön miljö, Friskvårdsprogram, Coaching och individuellt utvecklingsprogram samt Chefsstöd.


Läs mer om vårt arbete på www.bjorkhalla.se
Våra tjänster Förebygga stress, Grön Rehabilitering och God arbetsmiljö

Vi arbetar både förebyggande och med Grön rehabilitering! 

Gå till sidan Förebygga stress Gå till sidan Grön Rehabilitering Gå till sidan God arbetsmiljö

Prenumerera på vårt nyhetsbrevloading

Kontakta oss

Du kan kontakta oss genom att fylla i detta formulär om du vill boka, ha offert eller ställa frågor. Du kan också lämna kommentarer eller ge feedback.
Fyll i ditt namn:*
Fyll i din E-mailadress:*
Ämne:*
Meddelande:*
Back to top