Stresshantering

Stresshantering

Konflikt, Stress och Känslor är tre ämnen som hänger intimt ihop. På många arbetsplatser jobbar vi i team, tätt inpå varandra och med olika erfarenheter, bakgrund och värderingar. Att uppleva stress är en del av livet – alla blir stressade någon gång. Det händer i situationer som kräver något extra och kroppen brukar då få extra kraft och energi. Men om stressen pågår länge kan kroppen ta skada.

 

Tempot i arbetslivet är ofta högt idag och många upplever en stark press på jobbet. Ofta är det inte en enskild sak eller händelse som är orsaken till att en person ”går in i väggen” utan en rad händelser över tid. Stressen på jobbet kan bli den utlösande faktorn och det är arbetsgivarens ansvar att se till att arbetsmiljön är god och att personalen mår bra. Arbetsgivaren har också rehabiliteringsansvar.

 

Man kan i förebyggande syfte stärka individen och gruppen genom att erbjuda verktyg som gör att man i vardagen kan hantera stress och genom utbildning lära sig se varningssignaler hos sig själv och andra, innan det är för sent. Intuagera hjälper arbetsgrupper och ledare att hitta arbetssätt som förebygger stress på arbetsplatsen, genom utbildning och coachning.

 

Vi hjälper till att öka medvetenheten om stressens mekanismer och följder.
 Vi erbjuder verktyg att hantera och förebygga stress på arbetsplatsen och hur vi känner igen symptomerna, som kan vara t.e.x. glömska, trötthet, ont i huvudet och magen, tryck över bröstet, sömnproblem, koncentrationssvårigheter, känslokyla mm.

 

Ur utbildningens innehåll:

• Stress och stresshanteringens grunder

• Stressorer och dess uppgift

• Varseblivningsprocessen

• Stresskonen, stressymptom – momentant och på sikt

• Stressymptomens uppgift

• Hantering av stressymptom

• Förebygga stress

• Känslor och deras uppgift

 

Att göra praktik av teori

För att deltagaren skall kunna använda sig av sin nya kunskap använder vi inte bara teorier och modeller, utan vet att en viktig del i sitt lärande får man genom reflektion, praktiska övningar och diskussioner med sina kurskamrater.

Vi ger deltagaren förutsättningar att förstå och hantera sina egna styrkor och svagheter då det handlar om stress- och stresshantering men även en förståelse för gruppens stadier och utveckling i ämnet.

 

Utbildningens mål
Att få ökad insikt kring stress och dess påverkan på individen och gruppen. Att få verktyg och metoder för att hantera och förebygga stress.

 

Målgrupp
Utbildningen vänder sig till grupper, både stora och små, som vill bli mer effektiv och kommunikativ, med högt i tak. Utbildningen riktar sig även mot personer som har en formell chefsroll och där det kan behöva lösas upp konflikter eller genomföra svårare samtal.

 

Förkunskaper
Inga direkta förkunskaper krävs.

 

Omfattning:
8 timmar/dag, totalt 16 timmar. Kursen genomförs 2 dagar i följd.

 

Antal deltagare: 12-24 deltagare per kurs.

Samtliga områden avhandlas ur ett jämställdhets- och tillgänglighetsperspektiv där vi lyfter kreativa olikheter, god arbetsmiljö och arbetstrivsel.