Close

Vad har du för önskemål och krav?

Sätt ihop en eller flera insatser, tex en föreläsning med efterföljande workshop. Vad/vilka ämnen insatsen skall innehålla, hur lång den skall vara, vilken konsult du helst skulle vilja ha och när du skulle vilja ha den. Klicka på Offert & Info, så kan du beställa offert på din skräddarsydda insats redan idag!

Här följer ett urval av våra tilläggstjänster

Vad kan vi hjälpa dig med?

Genom konsultinsatser och kompetenshöjande åtgärder hjälper vi våra kunder att få rätt förutsättningar för att lyckas. Att all personal har rätt kompetens, är en av grundpelarna.


Till vårt HR support system kan du därför enkelt lägga till insatser för att ytterligare stärka din organisation eller få mer tid över till din kärnverksamhet.


Intuagera arbetar med kompetensutveckling på alla nivåer och på många olika sätt. Vi gör det genom föreläsningar, utbildningar, edutainment, kurser, coaching, nätverk och workshops.

Ni väljer det som passar er bäst!

Medarbetarsamtal

Personlig utvecklingsplan

Psykosocial arbetsmiljöundersökning

Utvecklingsplan

Kompetensstegar
Chefsutbildning/ledarutbildning på alla nivåer

Pedagogik för ledare och chefer

Jobba med personal som tappat motivationen

Att möta besvärliga människor

Svåra samtal
Friskvård och personalvård

Teambuilding

Lagutveckling

Coaching av individ och/eller grupp

Grön rehabilitering
Projektledning

Mötesteknik

Coaching av nyckelpersonerKommunikation

Ledarskap

Organisationsutveckling

Förändringsarbete

Förhandlingsteknik

Retorik - att förmedla ett budskap

Lär känna Dig själv

Motivation och ökat välbefinnande

Konflik och Konflikthantering

Grupputveckling och gruppdynamik

Mål, Vision och Värderingar

Stress och stresshantering