Tilläggstjänster HR och personal

Vad har du för önskemål och krav?
Sätt ihop en eller flera insatser, tex en föreläsning med efterföljande workshop. Vad/vilka ämnen insatsen skall innehålla, hur lång den skall vara, vilken konsult du helst skulle vilja ha och när du skulle vilja ha den. Klicka på Offert & Info, så kan du beställa offert på din skräddarsydda insats redan idag!


Begär offert & boka


Våra föreläsningar


Våra utbildningar

Här följer ett urval av våra tilläggstjänster

Vad kan vi hjälpa dig med?Genom konsultinsatser och kompetenshöjande åtgärder hjälper vi våra kunder att få rätt förutsättningar för att lyckas. Att all personal har rätt kompetens, är en av grundpelarna.Till vårt HR support system kan du därför enkelt lägga till insatser för att ytterligare stärka din organisation eller få mer tid över till din kärnverksamhet.Intuagera arbetar med kompetensutveckling på alla nivåer och på många olika sätt. Vi gör det genom föreläsningar, utbildningar, edutainment, kurser, coaching, nätverk och workshops.Ni väljer det som passar er bäst!

HR-tjänster

För ledaren

Grupp- och individutv.

Styrelse & ledning

Utbildningsområden

MedarbetarsamtalPersonlig utvecklingsplanPsykosocial arbetsmiljöundersökningUtvecklingsplanKompetensstegar

Chefsutbildning/ledarutbildning på alla nivåerPedagogik för ledare och cheferJobba med personal som tappat motivationenAtt möta besvärliga människorSvåra samtal

Friskvård och personalvårdTeambuildingLagutvecklingCoaching av individ och/eller gruppGrön rehabilitering

ProjektledningMötesteknikCoaching av nyckelpersoner

KommunikationLedarskapOrganisationsutvecklingFörändringsarbeteFörhandlingsteknikRetorik – att förmedla ett budskapLär känna Dig självMotivation och ökat välbefinnandeKonflik och KonflikthanteringGrupputveckling och gruppdynamikMål, Vision och VärderingarStress och stresshantering