Tjänster

Intuagera arbetar med ledarskap, personalutveckling och organisationsutveckling.

Genom konsultinsatser och kompetenshöjande åtgärder hjälper vi våra kunder att få rätt förutsättningar för att lyckas. Att all personal har rätt kompetens, är en av grundpelarna. Intuagera arbetar med kompetensutveckling på alla nivåer och på många olika sätt. Vi gör det genom föreläsningar, utbildningar, edutainment, kurser, coaching, nätverk och workshops. Ni väljer det som passar er bäst!

Vår specialité är ledarskap och grupputveckling, att få medarbetare och ledare att växa och utvecklas tillsammans! Ledarskapets betydelse är väsentligt och i många fall avgörande för en frisk och välmående organisation. Ett stödjande, tillitsfullt ledarskap reducerar stress och obalans i arbetsgruppen, samtidigt som det ökar effektiviteten och motivationen i organisationen.

Engagerade och lyhörda chefer skapar arbetsglädje, trivsel och hälsa med låga sjukskrivningstal. Det är också viktigt att skapa rätt förutsättningar, att arbeta strukturerat med stöd till ledarna, liksom med kompetensutveckling, samt arbeta aktivt med sin arbetsmiljöplan.

Personalen är företagets viktigaste resurs! En hög arbetstrivsel genererar att personalens arbetsinsats förbättras och de får tillgång till hela sin arbetskapacitet, vilket i sin tur gynnar företaget, både ekonomiskt och interpersonellt.

Sätt ihop din egen utbildning!

Vad har du för önskemål och krav? Sätt ihop din egen utbildning! Vad/vilka ämnen utbildningen skall innehålla, hur lång den skall vara, vilken utbildare du helst skulle vilja ha och när du skulle vilja ha den. Klicka på Offert & Boka, så kan du beställa offert på din skräddarsydda utbildning redan idag!

Våra mest efterfrågade utbildningar och öppna kurser

När det gäller utbildningsinsatser jobbar vi till största delen med företagsanpassade sådana, men vi erbjuder också ett antal öppna kurser per år. 

Nedan hittar du ett urval av våra mest populära utbildningsinsatser.

21-22 mars Göteborg

5-6 september Göteborg

Vår ledarutbildning ger dig en bred och bra grund att stå på. Med rätt verktyg och förhållningssätt skapar du som ledare en motiverad grupp som når resultat. Mycket av rollen handlar om att vägleda andra och att säkerställa att samspelet i gruppen fungerar.

Vi blandar teorier med vardagens verklighet, vi reflekterar, diskuterar, vrider och vänder och drar slutsatser. Här knyter vi även viktiga band och skapar nätverk för livet!


Lyckat ledarskap

För att kunna leda andra behöver du känna dig själv, dina egna styrkor och svagheter och hur du reagerar och agerar i olika situationer. Vår målbild är att ge deltagaren en trygghet och en bred bas inför sin nya roll och kursen syftar till att ge deltagaren en helhetssyn på ledarskap och medarbetarskap med betoning på lyhördhet och positiv påverkan på både individ och grupp.


Att göra praktik av teori

För att deltagaren skall kunna använda sig av sin nya kunskap använder vi inte bara teorier och modeller, utan vet att en viktig del i sitt lärande får man genom reflektion, praktiska övningar och diskussioner med sina kurskamrater. Vi ger deltagaren förutsättningar att på ett tydligt sätt leda sin grupp – inte styra.


Skapa effektiva team

Vilka stadier går en grupp igenom? Hur byggs ett fungerande team upp? Hur tar du tag i ett problem? Vi hjälper deltagaren till en effektiv kommunikation och hur han/hon hanterar svåra samtal. Med flera praktiska verktyg att ta med sig hem i ryggsäcken, får deltagaren möjlighet att skapa ett arbetsklimat präglat av öppenhet och god kommunikation.

 

Ur utbildningens innehåll: Rollen som team- och arbetsledare, Ledarstilar och ledarstilar i stress, Stress/effektivitet, Konflikthantering, Motivationsfaktorer och drivkrafter, Att anpassa ledarskapet efter olika situationer, Grupputveckling, Kommunikation. 

Utbildningens mål
Att få konkreta verktyg och insikter i ledarrollen som ger grunden för ett tydligt och motiverande ledarskap.


Omfattning:

Du får 2 dagars utbildning, samt 6 månaders fri mail- och telefonsupport.

Pris:
13.000 kr + moms. Lunch och fika ingår.

Plats: 
Göteborg


Om kursledaren:

Anders Gustafsson jobbar som senior konsult på Intuagera AB och har som huvuduppgift är att hjälpa personer och företag till varaktig förändring och nya vanor. Anders är en fantastisk inspiratör och har en unik förmåga att engagera, beröra och underhålla. Hans expertområden är kommunikation, ledarskap, förändringsarbete, konflikthantering, stresshantering och motivation.

Anders är utbildad yrkesofficer och hans specialistområde var ledarskap och utbildning. Idag har han jobbat som konsult, utbildare och föreläsare inom ledarskap, pedagogik och organisationsutveckling i mer än tjugofem år. Han har i sin kundportfölj mer än trehundrafemtio bolag inom såväl näringsliv, offentlig sektor som föreningsliv. 

Anders har under åren haft skilda ledarroller som gett honom en unik uppsättning av erfarenheter. Ett urval av befattningar som han haft:
– Yrkesofficer vid Svea Livgarde
– HMK Marskalk
– Tjänstgöring i Schweiziska armen och Internationell antiterrorism
– VD
– Forskare inom ledarskap och pedagogik på Centrum för ledarskap
– Lärare och examinator vid högskolor och universitet
– Konsult inom ledarskap och organisationsutveckling

Dessutom har Anders erfarenheter från idrottens värld på elitnivå i cykel, skidor och skidskytte.

Vill du anmäla dig eller funderar du över något?
Kontakta Fredrik Skott, via mail; fredrik@intuagera.se eller per telefon 070-794 98 40

14-15 maj Göteborg

4-5 november Göteborg

Bli stimulerad, ladda batterierna och gå en kurs i effektivitet, stress och stresshantering med oss på Intuagera!

Att uppleva stress är en del av livet. I situationer som kräver något extra är det positivt att kroppen får mer kraft och energi, vilket skapar effektivitet och handlingskraft. Att utsättas för för mycket stress är dock negativt.

Effektiv eller stressad?
Är vi stressade under lång tid och saknar resurser för att kunna hantera och minska belastningen, uppstår ofta konflikter, hemma som på jobbet, då stress och känslor är två ämnen som hänger intimt ihop. Dessutom kan kroppen ta skada.

 Jag kan i förebyggande syfte stärka mig genom att använda verktyg som gör att jag i vardagen kan hantera stress på ett bättre sätt och arbeta effektivt istället för kontraproduktivt.

 På denna kurs hjälper vi till att öka medvetenheten om stressens mekanismer och följder.
 Vi erbjuder verktyg att hantera och förebygga stress, se varningssignaler samt hur vi känner igen symptom.


Att göra praktik av teori
För att deltagaren skall kunna använda sig av sin nya kunskap använder vi inte bara teorier och modeller, utan vet att en viktig del i sitt lärande får man genom reflektion, praktiska övningar och diskussioner med sina kurskamrater.

Vi ger deltagaren förutsättningar att förstå och hantera sina egna styrkor och svagheter då det handlar om stress och stresshantering men även förståelse för hur vi i olika sociala grupper, familj, arbetsplats och vänner, påverkar varandras stress.

 

Under utbildningen kommer du att få kunskap och verktyg som ger dig möjligheten att:

 • Öka din medvetenhet om stressens mekanismer och följder.

 • Få tillgång till beprövade verktyg att hantera och förebygga stress.
 • Få en bild av hur varningssignaler kan se ut samt hur vi känner igen symptom.
 • Få inblick i Arbetsmiljöverkets nya krav AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö


Målgrupp
Kursen vänder sig till dig som vill veta mer om stress, oavsett om du är ledare eller medarbetare. Inga direkta förkunskaper krävs.


Omfattning:
Du får 2 dagars utbildning, samt 6 månaders fri mail- och telefonsupport.

Pris:
13.000 kr + moms. Lunch och fika ingår.

Plats:
Göteborg

Om kursledaren:
Anders Gustafsson jobbar som senior konsult på Intuagera AB och har som huvuduppgift är att hjälpa personer och företag till varaktig förändring och nya vanor. Anders är en fantastisk inspiratör och har en unik förmåga att engagera, beröra och underhålla. Hans expertområden är kommunikation, ledarskap, förändringsarbete, konflikthantering, stresshantering och motivation.

Anders är utbildad yrkesofficer och hans specialistområde var ledarskap och utbildning. Idag har han jobbat som konsult, utbildare och föreläsare inom ledarskap, pedagogik och organisationsutveckling i mer än tjugofem år. Han har i sin kundportfölj mer än trehundrafemtio bolag inom såväl näringsliv, offentlig sektor som föreningsliv. 

Anders har under åren haft skilda ledarroller som gett honom en unik uppsättning av erfarenheter. Ett urval av befattningar som han haft:
– Yrkesofficer vid Svea Livgarde
– HMK Marskalk
– Tjänstgöring i Schweiziska armen och Internationell antiterrorism
– VD
– Forskare inom ledarskap och pedagogik på Centrum för ledarskap
– Lärare och examinator vid högskolor och universitet
– Konsult inom ledarskap och organisationsutveckling

Dessutom har Anders erfarenheter från idrottens värld på elitnivå i cykel, skidor och skidskytte.


Vill du anmäla dig eller funderar du över något?

Kontakta Fredrik Skott, via mail; fredrik@intuagera.se eller per telefon 070-794 98 40

21 februari Göteborg

26 april Göteborg

Projektformen är ett fantastiskt bra arbetssätt och projekt kan egentligen vara hur stora eller hur små som helst. Med rätt struktur och metod kan man med projektformen åstadkomma och nå fantastiskt bra resultat. Vi kommer att sätta oss in i och förstå vad ett projekt är, varför och när det är effektivt och hur man driver projekt framgångsrikt.

Tillfällen 2019, Göteborg

26 april

17 oktober

2 december

 

Projektformen är ett fantastiskt bra arbetssätt och projekt kan egentligen vara hur stora eller hur små som helst. Med rätt struktur och metod kan man med projektformen åstadkomma och nå fantastiskt bra resultat.

Projekt är lite av ett modebegrepp. Vad är ett projekt? Varför driver man projekt? Hur driver man projekt? En formell definition på vad ett projekt är: En temporär satsning för att framställa en unik vara eller tjänst. Att ett projekt är tidsbegränsat är viktigt men det kan lika gärna vara att implementera ett nytt arbetssätt, nytt datasystem eller utveckla något i befintlig verksamhet osv.

Projektformen är ett fantastiskt bra arbetssätt och projekt kan egentligen vara hur stora eller hur små som helst. Med rätt struktur och metod kan man med projektformen åstadkomma och nå fantastiskt bra resultat.

I kursen går vi igenom allt från idé, förstudie till slutrapport. Syfte, mål och projektets olika faser. Styrgrupp, referensgrupp, projektgrupp? Behövs alla? Vad, varför, hur, när? Svaren är naturligtvis olika beroende på projektets art men verktygen är detsamma. Tillsammans gör vi en projektplan där vi självklart tar med en ofta bortglömd del, riskanalysen.

 

Ur utbildningens innehåll
• Idé, förstudie till slutrapport
• Projektgruppens sammansättning
• Projektets faser

 

Utbildningens mål
Att förstå vad ett projekt är, varför och när det är effektivt och hur man driver projekt framgångsrikt.

 

Målgrupp
Alla som skall vara delaktiga i ett projekt.

 

Förkunskap
Inga direkta förkunskaper krävs.

 

Omfattning
1 heldag. Max 30 deltagare per tillfälle.

 

Pris
6.500 kr + moms. Du får 1 dagars utbildning, diplom, samt 6 månaders fri mail- och telefonsupport. För- och eftermiddagsfika, samt lunch ingår i kurspriset.

 

Bokningsvillkor:
Anmälan är bindande och vid avbokning debiteras en avgift på minst 20%. Avbokar du senare än 14 dagar före kursstart debiteras en avgift på 50% av kursavgiften. Vid avbokning senare än 7 dagar före, debiteras full avgift. Blir du förhindrad att delta kan du kostnadsfritt överlåta platsen till en kollega eller få dokumentation från kursen.

 

Inställd eller flyttad utbildning
Intuagera förbehåller sig rätten att ställa in planerade utbildningar och ändra utbildningsdatum varvid eventuella inbetalda avgifter återbetalas. Ersättningar därutöver betalas ej. Om detta sker meddelas du i god tid.

 

Betalning
Kursavgift betalas i förskott vid anmälan. Betalning erlägges mot faktura. Betalningsvillkor 30 dagar. Vid sen anmälan gäller att betalning ska vara Intuagera tillhanda senast vid kursstart.

 

Vill du anmäla dig eller funderar du över något?
Kontakta Fredrik Skott, via mail; fredrik@intuagera.se eller per telefon 070-794 98 40

 

 

7 mars Göteborg

9 maj Göteborg

Ett gott värdskap är inte svårt men betyder mycket och inkluderar mycket. Det är inte enbart det personliga bemötandet som är betydande utan allt vi på olika sätt kommunicerar i vår omgivning. Du kommer att få en helhetsbild av vad värdskap innebär och hur det påverkar kunder och andra intressenter.

Tillfällen 2019, Göteborg

7 mars

9 maj

19 september

15 november

 

Ett gott värdskap är inte svårt men betyder mycket och inkluderar mycket. Det är inte enbart det personliga bemötandet som är betydande utan allt vi på olika sätt kommunicerar i vår omgivning.

”Värdskap är konsten att få människor att känna sig välkomna. Att se dem vi möter som våra gäster, oavsett om de är kunder, medlemmar, patienter, medarbetare, kollegor, samarbetspartners.” Detta sagt av värdskapsnestorn Janne Gunnarson.

Ett gott värdskap är inte svårt men betyder mycket och inkluderar mycket. Det är inte enbart det personliga bemötandet som är betydande utan allt vi på olika sätt kommunicerar i vår omgivning. Att vara välkomnade och inkluderande gäller attityder, kultur och även hur det ser ut där vi möter människor.

En dag om värdskap kan vara en start på ett nytt sätt tänka på att det som vi tar för givet inte alltid är så självklart. Det krävs medvetenhet och en del självkritik men att arbeta och satsa på värdskap är en mycket god investering.

Kursen kan delvis anpassas efter önskemål beroende på bransch, arbetsuppgifter och annat. Vi delar med oss av varandras erfarenheter om vad som är ett gott värdskap. Vi går igenom hur allt hänger ihop från företagets hemsida till platsens betydelse. Alla signaler som vi sänder på olika sätt är en del i ett gott värdskap. Hur ser det ut hos dig? Är det välkomnande? Är du och alla på din arbetsplats välkomnande? Hur upplevs ni av andra? Vi behöver alla en tankeställare om hur vi kan vara mer välkomnande genom ett gott värdskap.

 

Ur utbildningens innehåll
• Kommunikation, digital och personlig
• Attityd och kultur
• Värdskap som upplevelse

 

Utbildningens mål
Att få en helhetsbild av vad värdskap innebär och hur det påverkar kunder och andra intressenter.

 

Målgrupp
Alla som vill utvecklas och bli tydligare i sitt kundbemötande och värdskap.

 

Förkunskap
Inga direkta förkunskaper krävs.

 

Omfattning
1 heldag.

 

Pris
6.500 kr + moms. Du får 1 dags utbildning, diplom, samt 6 månaders fri mail- och telefonsupport. För- och eftermiddagsfika, samt lunch ingår i kurspriset.

 

Bokningsvillkor
Anmälan är bindande och vid avbokning debiteras en avgift på minst 20%. Avbokar du senare än 14 dagar före kursstart debiteras en avgift på 50% av kursavgiften. Vid avbokning senare än 7 dagar före, debiteras full avgift. Blir du förhindrad att delta kan du kostnadsfritt överlåta platsen till en kollega eller få dokumentation från kursen.

 

Inställd eller flyttad utbildning
Intuagera förbehåller sig rätten att ställa in planerade utbildningar och ändra utbildningsdatum varvid eventuella inbetalda avgifter återbetalas. Ersättningar därutöver betalas ej. Om detta sker meddelas du i god tid.

 

Betalning
Kursavgift betalas i förskott vid anmälan. Betalning erlägges mot faktura. Betalningsvillkor 30 dagar. Vid sen anmälan gäller att betalning ska vara Intuagera tillhanda senast vid kursstart.

 

Boka genom att maila din intresseanmälan till: fredrik@intuagera.se eller ring Fredrik på tel: 070-794 98 40

  

Edutainment, ett nytt sätt att lära!
Föreställningen ”Vem fan har bestämt hur jag ska må?” är showen som både berör och underhåller!

I denna blandning av föreläsning och show tas det upp ämnen som ledarskap, personlig utveckling, kommunikation och känslor. Fokus ligger i första hand på deltagarens förståelse för sin egen roll på arbetsplatsen och sin inverkan på omgivningen. Det är roligt, stimulerande och ett bra drag som ger det lilla extra!

 

 

Om den här filmen
Ett av de första framträdanden som Anders och Lasse gjorde tillsammans, var Edutainmentshowen ”Vem fan har bestämt hur jag ska må?” Den hölls på Lorensbergsteatern i Göteborg 2010, då detta även är inspelat. Efter det har över 5000 personer sett den.

Vill ni ha en företagsanpassad föreställning? Inga problem! Standardshowen som är ca 3 timmar, kan göras längre eller kortare och utförs av Anders Gustafsson och Lasse Sehlman tillsammans med ett 5-manna band. Samma show kan göras i enklare utförande utan band, men med samma roliga och inspirerande ton. Även innehållet kan anpassas för att passa era syften och mål i just ert företag, förening eller organisation.

Vad får du?
I denna blandning av föreläsning och show tas det upp ämnen som ledarskap, personlig utveckling, kommunikation och känslor. Fokus ligger i första hand på deltagarens förståelse för sin egen roll på arbetsplatsen och dess inverkan på omgivningen.

Kontakten mellan publiken och föreläsarna är en av de viktigaste huvudingredienserna och delaktighet är A och O. Det bjuds på en härlig blandning av lärdomar och underhållning och det är kombinationen mellan dessa två som gör ”Vem fan har bestämt hur jag ska må?” till en annorlunda och riktigt bra show som ligger till grunden för fortsatt utveckling! Detta är Edutainment!

 

En konflikt mellan två medarbetare kan kosta 500 000 kronor! I denna kurs hjälper vi deltagaren att förstå och hantera hur stress och konflikter uppstår och hänger ihop, hur jag hanterar min egen stress och hur jag löser konflikter. 

Konflikthantering

Konflikt, Stress och Känslor är tre ämnen som hänger intimt ihop. På många arbetsplatser jobbar vi i team, tätt inpå varandra och med olika erfarenheter, bakgrund och värderingar.

Konflikter uppstår och är i vissa fall nyttiga och utvecklande men om jag inte har förståelse för mitt känsloliv och min stresshantering, ökar risken att jag hanterar konflikter på ett mindre bra sätt och slitningar i gruppen uppstår.

I denna kurs hjälper vi deltagaren att förstå och hantera hur stress och konflikter uppstår och hänger ihop, hur jag hanterar min egen stress och hur jag löser konflikter. Vi visar hur vi kan dra nytta av varandras olikheter och hur vi förebygger långvarig stress och outredda konflikter.

 

Kostar pengar

En konflikt mellan två medarbetare kan kosta 500 000 kronor, om man räknar med minskad effektivitet och produktionsbortfall för parterna i konflikten och personer i deras omgivning.

 

Jobba i harmoni
För att kunna hantera sin stress behöver jag lära känna mig själv och förstå hur den på verkar mig och min omgivning. Ingen annan än jag bestämmer hur jag mår och vilka känslor jag känner och det är min skyldighet att ta ansvar över hur jag hanterar detta.

 

Att göra praktik av teori
För att deltagaren skall kunna använda sig av sin nya kunskap använder vi inte bara teorier och modeller, utan vet att en viktig del i sitt lärande får man genom reflektion, praktiska övningar och diskussioner med sina kurskamrater.

Vi ger deltagaren förutsättningar att förstå och hantera sina egna styrkor och svagheter då det handlar om stress- och konflikthantering men även en förståelse för gruppens stadier och utveckling i ämnet.

 

Skapa effektiva team
Vilka stadier går en grupp igenom? Hur byggs ett fungerande team upp? Hur tar du tag i ett problem? Vi hjälper deltagaren till en effektiv kommunikation och hur han/hon hanterar stress och konflikter.

Med flera praktiska verktyg att ta med sig hem i ryggsäcken, får deltagaren möjlighet att skapa ett arbetsklimat präglat av öppenhet och god kommunikation.

 

Utbildningens mål
Att få ökad insikt kring stress, konflikter och intressemotsättningar. Att få verktyg och metoder för att lösa konflikter och hantera och förebygga stress.

Målgrupp
Utbildningen vänder sig till grupper, både stora och små, som vill bli mer effektiv och kommunikativ, med högt i tak. Utbildningen riktar sig även mot personer som har en formell chefsroll och där det kan behöva lösas upp konflikter eller genomföra svårare samtal.

 

Förkunskaper
Inga direkta förkunskaper krävs.

 

Omfattning:
8 timmar/dag, totalt 16 timmar. Kursen genomförs 2 dagar i följd.

 

Antal deltagare: 12-24 deltagare per kurs.

 

Ur utbildningsinnehållet:

• Konflikthanteringens grunder

• En konflikts beståndsdelar

• Thomas & Kilmann´s ”conflict mode”

• Konflikthanteringsstilar

• Konfliktcykeln

• Konflikttrappan

• Synligt ledarskap

• Jag-budskap

• Förståelseprocessen

• Känslans makt

• Stress och stresshanteringens grunder

• Stressorer och dess uppgift

• Varseblivningsprocessen

• Stresskonen, stressymptom – momentant och på sikt

• Stressymptomens uppgift

• Hantering av stressymptom

• Förebygga stress

• Känslor och deras uppgift

Samtliga områden avhandlas ur ett jämställdhets- och tillgänglighetsperspektiv där vi lyfter kreativa olikheter, god arbetsmiljö och arbetstrivsel.

 

Vi har skapat en inspirerande kurs för dig som är ansvarig att hålla medarbetarsamtal. Vi varvar teari och praktik och under lättsamma former tränar vår förståelse och förmåga som chef och samtalsledare. Vi utgår från generella bestämmelser och mallar och anpassar kursen efter era riktlinjer. 

Medarbetarsamtal

Vill du bli bättre på att hålla medarbetarsamtal som utvecklar både individen, dig själv och företaget?

Vi har skräddarsytt en tvådagarskurs för dig som är ansvarig att hålla medarbetarsamtal/utvecklingssamtal, där vi varvar teori med praktik och under lättsamma former tränar vår förståelse och förmåga som chef och samtalsledare.

Vi utgår från generella bestämmelser och mallar och självklart anpassar vi kursen till det underlag och de interna riktlinjer som ni har i er organisation.

 

Mycket att tänka på inför ett samtal

 • Hur förbereder vi oss?
 • Hur lång tid skall jag avsätta?
 • Hur hanterar jag svåra frågor?
 • Hur belyser jag problem utan att kränka?
 • Får vi prata lön under medarbetarsamtalet eller hör det hemma i lönesamtalet?
 • Vad gör jag om medarbetaren inte vill ha något samtal?
 • Hur hanterar jag min nervositet?
 • Är inte medarbetaren i underläge när han/hon går in till chefen?
 • Skall samtalet dokumenteras?
 • Skall det arkiveras?
 • Är samtalet konfidentiell?
 • Hur gör vi med uppföljningen av det vi kommer överens om?
 • Hur gör vi med det vi inte kommer överens om?

Frågorna är många, viktiga och intressanta.

 

Riktat åt båda håll
Ett medarbetarsamtal är ett samtal mellan chef och arbetstagare som handlar om bådas syn på verksamheten, chefen och medarbetaren.

 

Förberedelser och framtid
Eftersom det är ett viktigt samtal blir det bäst om båda parter utifrån samma underlag förberett sig noggrant, kring utvalda punkter. Samtalet bör mynna ut i en utvecklingsplan som sträcker sig över tre till fem år, gärna i form av en ”actionlist” där det tydligt framgår vem som är ansvarig för vilken punkt och när den bör vara genomförd.

STT gjorde ett reportage om medarbetarsamtal med Anders Gustafsson, som du kan läsa här.

Läs artikeln genom att klicka på länken:

http://www.intuagera.se/1591-2/

 

Varje år läggs ofantliga summor på kompetensutveckling, men effekten är ofta oroväckande låg!


Vad säger forskningen?

Involverade chefer är ett måste för effekten! Chefens roll har visat sig vara en av de viktigaste faktorerna till hurvida utbildningen ger effekt eller ej. Av många anses den vara absolut viktigast. 


Övning på jobbet är kritiskt för att inte glömma!

Den andra avgörande faktorn för att uppnå en positiv effekt, är att kunna öva och överföra sina nya kunskaper i sitt dagliga arbete. Övning på jobbet är kritiskt för att inte glömma! Medarbetarna måste därför få möjlighet att direkt applicera sina kunskaper för att de inte ska falla i glömska. 

%

Låg effekt av traditionell utbildning

Forskning visar att endast 10 – 50% av totala utbildningsutgifter leder till att medarbetares prestation faktiskt ökar. Det beror ofta på att utbildningsdeltagaren inte får rätt stöd innan och efter utbildningen. Du kan alltså gå en utbildning i världsklass utan att det för den skull är tillräckligt. Dessutom minns du endast ca 10 % av det du lärt dig efter 72 timmar.

%

Hur kan du få ut mer?

Genom att använda fler av våra sinnen i en lärsituation, ökar vår förmåga att komma ihåg det vi lärt oss till ca 65%, efter 72 timmar. För att du skall få ut mesta möjligt av din utbildning använder vi oss av bilder och du är aktivt delaktig i lärprocessen, genom diskussioner, reflektion och träning.

%

Våra utbildningar är bara början

Vi nöjer oss dock inte med detta! Genom vårt arbetssätt, förstärker vi effekten av våra fysiska utbildningstillfällen. När du går utbildning hos oss, har du 6 månaders fri mail- och telefonsupport.