Close

Sätt ihop din egen utbildning!

Vad har du för önskemål och krav? Sätt ihop din egen utbildning! Vad/vilka ämnen utbildningen skall innehålla, hur lång den skall vara, vilken utbildare du helst skulle vilja ha och när du skulle vilja ha den. Klicka på Offert & Boka, så kan du beställa offert på din skräddarsydda utbildning redan idag!

Våra mest efterfrågade utbildningar

När det gäller utbildningsinsatser jobbar vi till största delen med företagsanpassade sådana, där vi utgår från era behov, önskad uppnådd effekt och era förutsättningar. Vår specialité är ledarskap och grupputveckling, att få medarbetare och ledare att växa och utvecklas tillsammans.logo
Nedan hittar du ett urval av våra mest populära utbildningsinsatser.

Stresshantering - öppen kurs

Att öka medvetenheten om stress och dess följder och att lära sig känna igen symptom, ger er bra förutsättningar till en effektiv och hållbar arbetsplats med en god arbetsmiljö. Öka energin, minska stressen! Håll utkik efter nästa öppna kurs!

Läs mer!
Edutainment

I denna blandning av föreläsning och show tas det upp ämnen som ledarskap, personlig utveckling, kommunikation och känslor. Fokus ligger i första hand på deltagarens förståelse för sin egen roll på arbetsplatsen och sin inverkan på omgivningen. Det är roligt, stimulerande och ett bra drag som ger det lilla extra!

Läs mer!
Ledarutbildning - öppen kurs

Vilka stadier går en grupp igenom? Hur byggs ett fungerande team upp? Hur tar du tag i ett problem? Vi hjälper dig till en effektiv kommunikation och hur du kan hanterar svåra samtal. Med flera praktiska verktyg får du möjlighet att skapa ett arbetsklimat präglat av öppenhet och god kommunikation.

Läs mer!
Ledarutbildning

Hur får vi ett fungerande team? Vi hjälper deltagaren till en effektiv kommunikation och hur han/hon hanterar svåra samtal. Med flera praktiska verktyg att ta med sig hem i ryggsäcken, får deltagaren möjlighet att skapa ett arbetsklimat präglat av öppenhet och god kommunikation.

Läs mer!
Konflikthantering

En konflikt mellan två medarbetare kan kosta 500 000 kronor! I denna kurs hjälper vi deltagaren att förstå och hantera hur stress och konflikter uppstår och hänger ihop, hur jag hanterar min egen stress och hur jag löser konflikter. 

Läs mer!
Kvalitetshöjande metodik inom SFI

SFI och Svenska för nyanlända: Kvalitetshöjande metodik. Konkret kvalitetsutveckling av verksamheten inom svenska som andraspråk, med hjälp av praktisk metodik för språkutvecklare och undervisande lärare.

Läs mer!
Feedback

Det bästa samtalet är en utbildning med intensivträning mot skådespelare som agerar medarbetare. I rollspel kan du prova nya grepp och förhållningssätt för att skapa ännu bättre engagemang på arbetsplatsen. Du får träna på att ge och ta emot omedelbar feedback för att därigenom kunna möta dina medarbetare i ännu bättre samtal.

Läs mer!
Medarbetarsamtal

Vi har skapat en inspirerande kurs för dig som är ansvarig att hålla medarbetarsamtal. Vi varvar teari och praktik och under lättsamma former tränar vår förståelse och förmåga som chef och samtalsledare. Vi utgår från generella bestämmelser och mallar och anpassar kursen efter era riktlinjer. 

Läs mer!
Lagutveckling - Teambuilding

Att göra något för gruppen, med gruppen, ökar arbetsglädjen och stärker gruppkänslan, vilket leder till ett effektivt och lyckligt arbetslag! Vi varvar lärande med nya upplevelser och roliga aktiviteter. Alltihop skräddarsytt efter era behov så klart! 

Läs mer!

Våra mest populära föreläsningar

När det gäller föreläsningar jobbar vi till största delen med företagsanpassade sådana, där vi utgår från era behov, önskad uppnådd effekt och era förutsättningar. Vår specialité är ledarskap och grupputveckling, att få medarbetare och ledare att växa och utvecklas tillsammans. Nedan är ett urval av våra mest populära föreläsningar. 


Nedan kan du bläddra bland våra mest poppulära föreläsningar.

Ledarskap

En härlig, inspirerande och motiverande föreläsning som väcker nyfikenhet och glöd! På ett roligt och genomtänkt sätt arbetar vi oss igenom hur vi kan bli medveten om vilka signaler vi sänder, hur vi kan påverka vår omgivning i den riktning vi vill och hur vi kan bli tydligare i vårt sätt att kommunisera.

Läs mer!
Känslans makt

En inspirerande och engagerande föreläsning där Anders Gustafsson tar plats i strålkastarljuset. Han oss med på en kittlande resa i känslornas värld i ett ämne som många anser vara det viktigaste av alla, men som det nästan råder förbud att tala om: Känslor!

Läs mer!
Förändringsarbete

Omvärlden förändras ständigt och det ställer krav på oss att delta i denna utveckling. Vi kommer att behöva närma oss ämnen som motivation, förändringvilja, vision och värderingar, service, affärsmässighet, effektivitet och arbetstrivsel.

Läs mer!
Kommunikation

I denna föreläsning jobbar vi med fantastiska verktyg som underlättar vardagen och öppnar upp för hur vi bättre kommuniserar  och hur vi kan förebygga konflikter och missförstånd som stjäl kraft, tid och energi från det som är viktigt.

Läs mer!
Befattningsutbildningar

Vi skräddarsyr befattningsutbildningar. Här några exempel:

• Chefsutbildning

• Gruppledarutbildning

• Teamledarutbildning

• Handledarutbildning

• Ledningsgruppsutbildning

• Projektledarutbildning

• Projektmetodik 

• Styrgruppsutbildning

• Styrelseutbildning

Läs mer!

Hittar inte den utbildning eller föreläsning du söker?

Inga problem, vi skräddarsyr en utbildning eller föreläsning som passar er!

Genom konsultinsatser och kompetenshöjande åtgärder hjälper vi dig att få rätt förutsättningar att lyckas. Att all personal har rätt kompetens, är en av grundpelarna. Intuagera arbetar med kompetensutveckling på alla nivåer och på många olika sätt. 

Vi gör det genom föreläsningar, utbildningar, edutainment, kurser, coaching, nätverk och workshops. Ni väljer det som passar bäst!


Utbildnings- och föreläsningsområden:

Kommunikation

Ledarskap

Organisationsutveckling

Förändringsarbete

Förhandlingsteknik

Retorik - att förmedla ett budskap

Lär känna Dig själv

Motivation och ökat välbefinnande

Konflik och Konflikthantering

Grupputveckling och gruppdynamik

Mål, Vision och Värderingar

Stress och stresshantering