Affärsutveckling genom humankapitalet

– för välmående affärer och medarbetare

Tillfällen 2019

Göteborg:

19 mars. Klicka här så kommer du till bokningsformuläret!

17 september

 

Stockholm:

5 mars. Klicka här så kommer du till bokningsformuläret!

19 september

 

Den här utbildningen ger dig konkret kunskap och enkla metoder för att öka medarbetarnas engagemang och få både människor och affärer att må bra.

Alla privata företag behöver tjäna pengar. Alla offentliga organisationer behöver tänka affärsmässigt utifrån sitt uppdrag. Affärsutveckling är en naturlig och nödvändig del av vår yrkesvardag. För att nå framgång behöver man också vara en attraktiv arbetsgivare. Hur gör man för att få allt att fungera tillsammans?

En av nycklarna till framgångsrika affärer är att nyttja den outtömliga kraft som finns i medarbetarnas engagemang. Vi ger dig konkret kunskap och metoderna för att både människorna och affärerna skall växa!

Här är några axplock från utbildningens innehåll:
• Engagemang och Kommunikation. Vad är det och hur funkar det?
• Vad är systematiskt arbetsmiljöarbete och hur gör man det till en naturlig del av vardagen?
• Lagens krav på ledare gällande organisatorisk och social arbetsmiljö och vad det innebär konkret.
• CHR – Corporate Health Responsibility kopplat till affärsutveckling
• Tänka helhet. Hur får man välmående och affärsutveckling att gå hand i hand i vardagens beslut?

Syfte
• Effektivare affärer och vardag.
• Uppdaterat mindset – se affärsutveckling, kommunikation och arbetsmiljö som en helhet.
• Se nya möjligheter i vardagen genom ökad kunskap och motivation.
• Var en attraktiv arbetsgivare

Utbildningens mål
Att få konkreta verktyg och insikter inom affärsutveckling, kommunikation och arbetsmiljö.

Målgrupp
Styrelser och ledare på alla nivåer.

Förkunskap
Inga direkta förkunskaper krävs.

Omfattning:
1 heldag. Max 30 deltagare per tillfälle.

Pris:
6.500 kr + moms. Du får 1 dagars utbildning, diplom, samt 6 månaders fri mail- och telefonsupport. För- och eftermiddagsfika, samt lunch ingår i kurspriset.

 

Bokningsvillkor:
Anmälan är bindande och vid avbokning debiteras en avgift på minst 20%. Avbokar du senare än 14 dagar före kursstart debiteras en avgift på 50% av kursavgiften. Vid avbokning senare än 7 dagar före, debiteras full avgift. Blir du förhindrad att delta kan du kostnadsfritt överlåta platsen till en kollega eller få dokumentation från kursen.

Inställd eller flyttad utbildning
Intuagera förbehåller sig rätten att ställa in planerade utbildningar och ändra utbildningsdatum varvid eventuella inbetalda avgifter återbetalas. Ersättningar därutöver betalas ej. Om detta sker meddelas du i god tid.

Betalning
Kursavgift betalas i förskott vid anmälan. Betalning erlägges mot faktura. Betalningsvillkor 30 dagar. Vid sen anmälan gäller att betalning ska vara Intuagera tillhanda senast vid kursstart.

 

Boka nedan, alternativt maila: fredrik@intuagera.se eller ring Fredrik på tel: 070-794 98 40