Coachning & Rådgivning

Coachning

Vi erbjuder coachning på flera olika nivåer; personlig coachning, coachning av arbetslag, coachning för dig som skall starta eget företag, coachning av andra konsulter och intern coachning för dem som vill bli Intuagerakonsulter.

 

Rådgivning inom Landsbygdsprogrammet

 

Vill Du utveckla ditt landsbygdsföretag?

Under 2023 betalar länsstyrelsen 70% av kostnaden för rådgivning från Intuagera

I samarbete med Länsstyrelsen Västra Götaland erbjuder Intuagera rådgivning till landsbygdsföretag.

Du som vill starta ett företag eller utveckla din nuvarande verksamhet, kan få rådgivning anpassad för dig. Du är välkommen att boka en enskild rådgivning eller delta i en grupprådgivning. Ni kan med fördel boka en grupprådgivning i ditt nätverk och dela på kostnaden. Max 8 personer per tillfälle.

Som landsbygdsföretagare erbjuds du subventionerad rådgivning. Du betalar endast 30 procent av den totala kostnaden själv, 70 procent finansieras av landsbygdsprogrammet.

Syftet med rådgivningen är att skapa ett hållbart och livskraftigt företag som ger dig god avkastning och lön. Det kan också vara så att du vill växla upp omfattningen av ditt företag, genom ökning av befintlig verksamhet eller utveckla ny verksamhet. Vi kan också hjälpa dig med utvecklingen av innovativa företagsidéer och lösningar, som kan innebära en helt ny verksamhet.

Rådgivningen kan innehålla en eller flera av nedanstående punkter:

  • Råd och förslag till åtgärder för fortsatt utveckling av företaget.
  • Information om företagskunskap, stöd och regler.
  • Ekonomianalys av företagets möjligheter och behov.
  • Drifts- och investeringskalkylering.
  • Resultatbudget i en handlingsplan med företagets ekonomi på lång sikt.
  • Marknadsföring och branschkännedom.
  • Produktutveckling och kvalitetsarbete.

Vad behöver du hjälp med för att utveckla din verksamhet?

Vill du veta mer eller boka rådgivning kontakta Fredrik Skott på 070-794 98 40 eller maila till fredrik@intuagera.se

Vad är coachning?

Coachning är en aktiv metod för att stödja och medvetandegöra, utmana och motivera. Det är en metod som aktiverar den coachade till inlärning och handling, planer och mål. Coachning förekommer inom såväl näringslivet som offentliga sektorn.

Coachning sker oftast individuellt men aktiviteter i grupp kan också förekomma, då främst vid kunskapsinhämtning och upplevelsebaserade moment.

Hur coachar vi dig?

När vi coachar dig syftar det till att du själv skall hitta de drivkrafter, kunskaper och egenskaper som krävs för att lösa situationen eller nå ett specifikt mål. Våra professionella coacher och metoder hjälper dig att generera extraordinära resultat i ditt liv.

Via coachingprocessen fördjupar du ditt lärande, förbättrar din prestation och ökar din livskvalitet. Coachingen koncentrerar sig på var du befinner dig idag och vad du är villig att göra för att ta dig dit du vill vara i framtiden.

Personlig coachning

Under vår ledning tar vi fram en personlig utvecklingsplan. Dessutom jobbar vi med din ”exit strategy”, det vill säga hur det skall se ut när vi är klara med vårt uppdrag. Vid sidan om din yrkesmässiga hållning, prioriterat vi familj och fritid högt i våra diskussioner.

Personlig coachning sker oftast med ett unikt mål för varje uppdrag. Som exempel kan vi från tidigare uppdrag nämna:

– Chefscoachning

– VDcoachning

– Coachning av långtidssjukskrivna

– Coachning av arbetslösa

– Starta-eget coachning

Coachning av arbetslag

Vi åtar oss även att coacha i grupp, till exempel ordinarie arbetsgrupp eller en grupp av befattningshavare, till exempel projektledare, ledningsgrupp eller produktionsledare.

Även här jobbar vi med personliga utvecklingsplaner och personliga” exit stragies”. Själva coachningen sker dock i grupp med starka inslag av personliga moment.

Coachning av andra konsulter

Med vår mångåriga erfarenhet kan vi erbjuda det som många fristående konsulter saknar; ett bollplank och en backup för dig som jobbar i det lilla företaget.

Vi erbjuder ett omfattande nätverk som vi tar stöd av när vardagens frågor och problem hopar sig. Här kan du få den coachning och det personliga stöd som anställda i regel får genom sin arbetsgivare.