Coaching & Rådgivning

 

Rådgivning

I samarbete med Länsstyrelsen Västra Götaland erbjuder Intuagera rådgivning till landsbygdsföretag inom bland annat Affärsutveckling. Du betalar endast 30 % av kostnaden själv!

Läs mer i fliken till höger “Rådgivning inom Landsbygdsprogrammet” eller kolla in foldern här: Affärsutveckling på landsbygden

Coaching

Vi erbjuder coaching på flera olika nivåer; personlig coaching, coaching av arbetslag, coaching för dig som skall starta eget företag, coaching av andra konsulter och intern coaching för dem som vill bli Intuagerakonsulter.

 

Rådgivning inom Landsbygdsprogrammet

 

Vill Du utveckla ditt landsbygdsföretag?

Länsstyrelsen betalar 70% av kostnaden för rådgivning från Intuagera

I samarbete med Länsstyrelsen Västra Götaland erbjuder Intuagera rådgivning till landsbygdsföretag inom ett antal områden, så som Affärsutveckling och ekonomi för landsbygdsföretag, Värdskap inom kommersiell service samt Företagsutveckling inom kommersiell service.

Du som vill starta ett företag eller utveckla din nuvarande verksamhet, kan få rådgivning anpassad för dig. Du är välkommen att boka en enskild rådgivning eller delta i en grupprådgivning. Ni kan med fördel boka en grupprådgivning i ditt nätverk och dela på kostnaden. Max 8 personer per tillfälle.

Som landsbygdsföretagare erbjuds du subventionerad rådgivning. Du betalar endast 30 procent av den totala kostnaden själv, 70 procent finansieras av landsbygdsprogrammet. Fundera igenom vad du behöver hjälp med för att utveckla din verksamhet.

 

Vill du veta mer eller boka rådgivning kontakta Helene Jansson på 070-22 58 632 eller

maila till helene@intuagera.se

 

 

Affärsutveckling och ekonomi för landsbygdsföretag

Syftet med rådgivningen är att skapa ett hållbart och livskraftigt företag som ger dig god avkastning och lön. Det kan också vara så att du vill växla upp omfattningen av ditt företag, genom ökning av befintlig verksamhet eller utveckla ny verksamhet. Vi kan också hjälpa dig med utvecklingen av innovativa företagsidéer och lösningar, som kan innebära en helt ny verksamhet.
Rådgivningen kan innehålla en eller flera av nedanstående punkter:

 • Råd och förslag till åtgärder för fortsatt utveckling av företaget
 • Information om företagskunskap, stöd, lagar och regler
 • Ekonomianalys av företagets möjligheter och behov
 • Drifts- och investeringskalkylering
 • Resultatbudget i en handlingsplan med företagets ekonomi på lång sikt
 • Marknadsföring och branschkännedom
 • Produktutveckling och kvalitetsarbete inom bland annat besöksnäringen på landsbygden, grön omsorg, hästföretagande och livsmedel

Rådgivare: Helene Jansson, Anders Gustafsson, Elise Pavicic

 

Värdskap inom kommersiell service

Värdskap är viktig för alla som driver företag där man har besökare. Butik, kafé, boende,

bilverkstad…

Ett gott bemötande är grunden till värdskap och en framgångsfaktor för många olika verksamheter.  För att locka nya kunder och behålla befintliga. Ett bra värdskap är mer än enbart bemötande, vad upplever kunden/gästen/besökaren?  Vad tycker man? Hur är den yttre och inre miljön som möter besökaren?  Vad och hur kommunicerar man? 

Rådgivningen ska ge förslag på hur kundernas behov kan mätas och hur man kan anpassa sin strategi till befintliga och nya målgrupper för att öka försäljning och även uppfylla samhällsnytta.

Rådgivningen kan innehålla en eller flera av nedanstående punkter:

 • Service och värdskap
 • Att nå kunden – kommunikation och kundbemötande, i verkligheten och i sociala medier
 • Att nå nya kunder och behålla de man har

Rådgivare: Helene Jansson, Anders Gustafsson, Roland Haraldsson

 

Kan vi hjälpa dig som driver butik på landsbygden?

Dagligvarubutiker och drivmedelsstationer är viktiga för en levande landsbygd. För att locka nya kunder och behålla befintliga är det viktigt att förstå sin kund och dennes behov av utbud och service. Målet är att råden på kort och lång sikt ska generera ökad vinst för dig som företagare. Rådgivning ges till alla typer av butiker och företag med direktförsäljning. Gårdsbutiken, lanthandeln, bageriet,  ”macken”………………

Rådgivningen kan innehålla en eller flera av nedanstående punkter:

 • Råd och förslag till åtgärder för fortsatt utveckling av företaget
 • Information om företagskunskap, stöd, lagar och regler
 • Ekonomianalys av företagets möjligheter och behov
 • Drifts- och investeringskalkylering
 • Resultatbudget i en handlingsplan med företagets ekonomi på lång sikt
 • Kundanalys och marknadsföring, bland annat genom sociala medier
 • Serviceutveckling och kvalitetsarbete för att bland annat utöka antalet serviceslag inom grundläggande service (dagligvaror, drivmedel, betaltjänster, post/paket och apotek).

Rådgivare: Helene Jansson, Anders Gustafsson, Elise Pavicic

 

 Vill du veta mer eller boka rådgivning kontakta Helene Jansson på 070-22 58 632 eller

maila till helene@intuagera.se

Vad är coachning?

Coachning är en aktiv metod för att stödja och medvetandegöra, utmana och motivera. Det är en metod som aktiverar den coachade till inlärning och handling, planer och mål. Coachning förekommer inom såväl näringslivet som offentliga sektorn.

Coachning sker oftast individuellt men aktiviteter i grupp kan också förekomma, då främst vid kunskapsinhämtning och upplevelsebaserade moment.

Hur coachar vi dig?

När vi coachar dig syftar det till att du själv skall hitta de drivkrafter, kunskaper och egenskaper som krävs för att lösa situationen eller nå ett specifikt mål. Våra professionella coacher och metoder hjälper dig att generera extraordinära resultat i ditt liv.

Via coachingprocessen fördjupar du ditt lärande, förbättrar din prestation och ökar din livskvalitet. Coachingen koncentrerar sig på var du befinner dig idag och vad du är villig att göra för att ta dig dit du vill vara i framtiden.

Personlig coaching

Under vår ledning tar vi fram en personlig utvecklingsplan. Dessutom jobbar vi med din ”exit strategy”, det vill säga hur det skall se ut när vi är klara med vårt uppdrag. Vid sidan om din yrkesmässiga hållning, prioriterat vi familj och fritid högt i våra diskussioner.

Personlig coaching sker oftast med ett unikt mål för varje uppdrag. Som exempel kan vi från tidigare uppdrag nämna:

– Chefscoaching

– VDcoachning

– Coaching av långtidssjukskrivna

– Coaching av arbetslösa

– Starta-eget coaching

Coaching av arbetslag

Vi åtar oss även att coacha i grupp, till exempel ordinarie arbetsgrupp eller en grupp av befattningshavare, till exempel projektledare, ledningsgrupp eller produktionsledare.

Även här jobbar vi med personliga utvecklingsplaner och personliga” exit stragies”. Själva coachingen sker dock i grupp med starka inslag av personliga moment.

Coaching av andra konsulter

Med vår mångåriga erfarenhet kan vi erbjuda det som många fristående konsulter saknar; ett bollplank och en backup för dig som jobbar i det lilla företaget.

Vi erbjuder ett omfattande nätverk som vi tar stöd av när vardagens frågor och problem hopar sig. Här kan du få den coaching och det personliga stöd som anställda i regel får genom sin arbetsgivare.