Förebygga stress

Förebygga stress

Att uppleva stress är en del av livet – alla blir stressade någon gångDet händer i situationer som kräver något extra och kroppen brukar då få extra kraft och energi. Men om stressen pågår länge kan kroppen ta skada.Tempot i arbetslivet är ofta högt idag och många upplever en stark press på jobbet. Ofta är det inte en enskild sak eller händelse som är orsaken till att en person ”går in i väggen” utan en rad händelser över tid.Stressen på jobbet kan bli den utlösande faktorn och det är arbetsgivarens ansvar att se till att arbetsmiljön är god och att personalen mår bra. Arbetsgivaren har också rehabiliteringsansvar.

Förebygga stress

Analys

Program

Förebygga stressMan kan i förebyggande syfte stärka individen och gruppen genom att erbjuda verktyg som gör att man i vardagen kan hantera stress och genom utbildning lära sig se varningssignaler hos sig själv och andra, innan det är för sent.Intuagera hjälper arbetsgrupper och ledare att hitta arbetssätt som förebygger stress på arbetsplatsen.Vi kan förebygga genom: Coachande samtalMindfulnessPsykosocial arbetsmiljöundersökning med åtgärdsplan TeamutvecklingFöretagsanpassade utbildning tex. Stresshantering eller Konflikthantering

AnalysFör att kunna göra rätt insats som ger ett långvarigt och hållbart resultat krävs en genomlysning av nuläge och en behovsanalys av framtida önskat läge. Att ha en god arbetsmiljö är en förutsättning för att personalen skall trivas och må bra och därigenom kunna prestera på topp. Vi genomför en analys av nuläget och anpassar ett program som förstärker och lyfter det som är bra och fungerar på arbetsplatsen och ger stöd och utbildning i de områden som kan förbättras.

ProgramVi hjälper till att öka medvetenheten om stressens mekanismer och följder.
 Vi erbjuder verktyg att hantera och förebygga stress på arbetsplatsen och hur vi känner igen symptom, hos sig själv och sina medarbetare.Typiska tecken att en person har gått med långvarig stress och riskerar att bli “utbränd” kan till exempel vara; glömska, trötthet, ont i huvudet och magen, tryck över bröstet, sömnproblem, koncentrationssvårigheter och/eller känslokyla.Vi kan förebygga genom Coachande samtal, Mindfulness, Psykosocial arbetsmiljöundersökning med åtgärdsplan, Teamutveckling eller olika företagsanpassade utbildning i tex. Stresshantering eller Konflikthantering.I ett utbildningsprogram går vi igenom bland annat:
 
• Stress och stresshanteringens grunder 
• Stressorer och dess uppgift 
• Varseblivningsprocessen
 • Stresskonen, stressymptom – momentant och på sikt
 • Stressymptomens uppgift 
• Hantering av stressymptom
 • Förebygga stress
 • Känslor och deras uppgift