Känslans makt

STT-Reportage-zoom-1Känslans makt och mitt fria val

En inspirerande och engagerande föreläsning där Anders Gustafsson tar plats i strålkastarljuset. Utan andra rekvisita än tuschpennor och ett blädderblock tar han oss med på en kittlande resa i känslornas värld. Det är två timmar fyllda av känslor!

Under två timmar utmanas ni till ständig eftertanke, i ett ämne som många anser vara det viktigaste av alla, men som det nästan råder förbud att tala om: Känslor!

 

Vi människor styrs av våra känslor och dessbättre har vi ett fritt val att välja vilka känslor vi vill känna. Mitt val påverkar sedan inte bara mig utan alla andra i min omgivning.

 

Vad jag än gör styrs detta av mina känslor. Vad jag än gör får det konsekvenser för andra. Jag har rätt att känna, rätt att tänka, rätt att säga vad jag vill. Men jag måste ta konsekvenserna av mitt agerande. Ingen annan än jag bestämmer hur jag mår och vilka känslor jag känner. Det är min skyldighet som vuxen att ta det ansvaret.

 

Det är lämpligt att lägga en workshop efter föreläsningen där man i grupp kan förankra och befästa de tankar och idéer som uppkommit under föreläsningen.

Tidsåtgång: 2-4 timmar

Antal deltagare: 10-500