Offert & Boka

Sätt ihop en eller flera insatser…

…t.ex en föreläsning med efterföljande workshop. Vad/vilka ämnen insatsen skall innehålla, hur lång den skall vara, vilken konsult du helst skulle vilja ha och när du skulle vilja ha den.

Öppna kurser, Göteborg
Jag är intresserad av:
Företagsanpassade insatser
Du kan välja flera alt.
Du kan välja flera ämnen:
Dagar
Önskemål på datum
Hos
Du kan välja flera
Ditt namn
Kommentar