Om Intuagera

Intuagera Vision

Med passion skapar vi framgång för våra kunder genom att identifiera deras behov och tillhandahålla anpassade och värdeskapande lösningar.

Intuagera Mission

Vi på Intuagera har över 20 års erfarenhet av att utbilda och ge konsultativt stöd inom våra tre affärsområden; Ledarskap och Organisationsutveckling, HR support och Personalvård.

Våra mål, värderingar och arbetssätt gör att vi sätter kunden och individen i fokus. Vi utgår alltid ifrån individens förståelse, förkunskaper och vardag och vi har stor förmåga att koppla våra uppdrag till deltagarnas verksamheter och verklighet.

Med ett handplockat team av konsulter över hela Sverige skapar vi entusiastiska och nöjda kunder och därmed bygger vi tillsammans en bättre framtid.

Intuagera är ett värderingsstyrt företag som tillvaratar kunders, samarbetspartners och medarbetares intressen. Detta ligger som en del av Intuageras strategi och i kombination med ett socialt och miljömässigt ansvarstagande skapar detta förutsättningar för långsiktig och lönsam tillväxt. Vår företagskultur bygger på passion, samhörighet, mod och reflektion.

Kultur och värderingar

Intuageras kultur grundar sig på värderingarna passion, samhörighet, mod och reflektion. Att tänka globalt, agera lokalt och ha en gemensam värdegrund, är en förutsättning för vår långsiktiga framgång. Värderingarna innebär:

Samhörighet präglas av öppenhet och ärlighet. Vi skapar en atmosfär med öppen kommunikation, fritt utbyte av idéer och nytänkande samt visar respekt, glädje och god samarbetsanda. Vi arbetar tillsammans för att utveckla individen såväl som organisationen.

 

Konsten att göra det som är rätt, fast det känns svårt. Värdesätt såväl positiva som negativa erfarenheter och lär dig av dem. Mod är också ett känselspröt som vi använder för att ”känna av” hur vi skall agera. Stå för det du säger och ta ansvar för dina handlingar. Tala sanning samt agera ärligt mot alla människor. Se och ta tillvara på varandras olikheter och se olikheterna som en styrka.

Gör som havet – våga!

 

Jag är inget annat än mina erfarenheter och egenskaper. För att växa och utvecklas behöver jag reflektera. Genom reflektion omvandlas händelser och upplevelser till insikt och kunskap. En ny insikt eller ny kunskap blir genom upprepad reflektion till en del av min personlighet. Genom att dela mina reflektioner med andra, lär vi av varandra.

 

Utöva din passion för att uppnå framgång. Bejaka din nyfikenhet. Fira framgång och deppa inte i motgång, var stolt över att du med passion har gjort så gott du kunnat. Uppmärksamma prestation och dela med dig av dina kunskaper. Sätt kunden först och var dess bästa partner. Agera efter magkänslan och intuitionen. Intuitivt agerande = Intuagera