Fredrik Skott

Fredrik Skott

Marknadsansvarig

 

070-794 98 40

fredrik@intuagera.se

 

Fredrik är vår sälj- och marknadsansvarige på Intuagera. Det är ofta honom du möter i ett första skede, kanske på ett nätverksmöte eller när du vill boka en öppen kurs, föreläsning eller bara boka ett förutsättningslöst möte med någon av oss på Intuagera.

Anders Gustafsson

Anders Gustafsson

VD, rådgivare, konsult & utbildare

070-571 37 06

anders@intuagera.se  

Expertområden:

  • Ledarskap

  • Individ- och Grupputveckling

  • Organisationsutveckling

”Åren inom försvarsmakten utvecklade mitt intresse för människan i kombination med ledarskap, gruppdynamik och pedagogik. Detta, tillsammans med mina konsultativa år, gör att jag besitter den breda erfarenhet jag idag faktiskt har.”

Jag har alltid varit intresserad av människor och när jag valde inför gymnasiet ville jag nog bli lärare, polis eller fritidspedagog.

Efter avslutad värnplikt blev det ”det berömda bananskalet” som gjorde att jag ägnade mina första tjugo år som vuxen åt officersyrket.

Så här efteråt kan jag konstatera att utan den erfarenheten jag fick inom försvarsmakten hade jag inte varit den jag är i dag. Där utvecklades mitt intresse för människan i kombination med ledarskap, gruppdynamik och pedagogik. Detta, tillsammans med mina konsultativa år där jag fått insyn i många skiftande verksamheter, gör att jag besitter den breda erfarenhet jag idag faktiskt har.

Utbildning
Inledningsvis humanistiska studier med svenska, engelska, tyska, spanska, italienska, latin samt forngrekiska, följdes av en militär karriär som innebar fem års studier på de olika militärhögskolorna i Halmstad, Linköping och Stockholm. Dessutom sociologi vid Stockholms universitet.

Yrkeserfarenhet
Jag har arbetat i försvarsmakten i femton år och innehaft befattningar i chefsposition som kompanichef (5 år), Bataljonschef (5 år) och Disponent (3 år). Jag var även representant i Arméns Centrum för Ledarskap, där vi i samarbete med lärarhögskolan i Linköping utarbetade den pedagogik som idag kallas HelhetsBaserat Lärande (HBL)

Har sedan 1990 arbetat som konsult med uppdrag inom såväl offentliga sektorn som den privata. Jag har oftast rollen som pedagog och teambuildare. Jag har även innehaft befattningar såsom VD, projektledare och lärare.

Uppdrag/kompetens
De senaste årens huvuduppgifter kan enklast beskrivas som konsult med ledarskap som huvudtema. Härvid förtjänar ämnen som teambuilding, medarbetarskap, kamratskap, vision, värderingar och etik att nämnas tillsammans med projektledarutbildning, chefsutbildning samt kris och konflikthantering. Här varvas uppdragen med förstudier och analyser med genomförande som utbildning, föreläsningar och personlig coaching.

Kuriosa
Jag har varit intresserad av sport sedan skolåren, tävlat som cyklist och skidåkare och kan titulera mig på cykel som Götalandsmästare och har en fjärdeplats på SM som främsta merit.

Under min militära karriär ägnade jag mig bland annat åt skidskytte och erhöll en bronsplats på Eberstein, som också kallas ”militärOS”.

Under min tid inom försvarsmakten fick jag förmånen att arbeta nära Hans Majestät Konungen, både som Disponent och Chef för Garnisonsavdelningen, samt som Marskalk i stiftelsen Sveriges Nationaldag.

Jag hade förmånen att gå ut som kursetta på militärhögskolan (betyg: MVS) och fick som belöning ett års tjänstgöring som utbytesofficer i Schweiziska armén. Under den tiden knöt jag många kontakter och fick en del intressanta hederstitlar: Hedersgrenadier i Schweiz, Hedersmedlem i det katolska klostret i Einsiedeln, Hedersmedborgare i Vaduz, Lichtenstein.

Natur och kultur har alltid varit mina fritidsintressen, jakt, fiske och svampplockning är fruktbara sysselsättningar, resor och främmande kulturer kittlar min nyfikenhet, att få leva nära naturen, tillsammans med familj och dessutom med hästar, hundar och katter ser jag som en oerhörd förmån. I dag värdesätter jag min fritid på ett nytt sätt.

Guldstunder är till exempel när vi går på hundpromenad, när vi tillsammans tar en ridtur (eller tillsammans mockar stallet) eller varför inte när vi tillsammans sköter vår trädgård. Otaliga är de soluppgångar som jag räknar till guldkornen.

Motto: Allt går utom små barn, tennsoldater och att slänga igen en svängdörr.

Sophia Haglund

Sophia Haglund

VD UBeSmart & HR-Specialist

073-870 55 61

sophia@ubesmart.se  

Expertområde:

  • HR

” I dagens läge är det svårt att både attrahera, rekrytera och behålla den kompetens som vi söker och då är det otroligt viktigt att bla. ha en bra struktur, policys, kompetensutvecklingsplan och låta medarbetarna få vara delaktiga i olika processer vilket skapar ett engagemang.

Jag finns här för att hjälpa och stötta företag att skapa förutsättningar så de kan bli en attraktiv arbetsgivare där medarbetare och ledare kan nå sina mål i en trivsam, lönsam och effektiv organisation ”

 

Utbildning / yrkeserfarenhet: Tidigare arbetslivserfarenhet som personalchef och ledningsgrupparbete,  är utbildad personaladministratör, Diplomerad HR-Specialist & Certifierad HR Business Partner

Sture Hellstrand

Sture Hellstrand

konsult & rådgivare

070-674 27 98

Expertområde:

  • Lönsamhets- och organisationsutveckling

  • Coaching

  • Projektledning

Min affärsidé är: ”I nära samarbete med klienten för att utveckla denne till en
allt bättre lönsamhet
.”

Vi triggas alla av ökad lönsamhet, frågan är mera hur får respektive företag till det!
Här kan jag vara den hjälp som behövs genom att se delar och helheten från annan vinkel. Helt enkelt lyfta på vissa stenar och ställa frågorna som krävs för att komma vidare.

Handen på hjärtat så är det lätt att hamna i gamla hjulspår utan att ifrågasätta allt för mycket. Visst, en hel del går säkert förhållandevis bra så frågan är egentligen hur bra skulle det kunna gå!

Jag brukar benämna det som ”actionorienterad Lönsamhetsutveckling”. Vi går igenom nuläget och historien bakom den till att sätta fokus framåt, för det är det enda vi kan förändra. Det kan röra sig om att bygga eller revidera en Affärsplan, sätta de relevanta mål som passar bäst för det specifika företaget på lång och kort horisont.

Här kommer Organisationsutveckling in som en viktig del. Säkra upp att vi alla förstår målen och resan dit samt har rätt förutsättningar att kunna leverera.

Just det att arbeta med mål är jag besjälad i. Tänk Dig tillfredställelsen när ett mål eller delmål uppnåtts, den kvittensen ger rejäl kick för framtida hjältedåd. När organisationen kvitterar målsättningarna och resan dit kan det göra underverk!

Min erfarenhet vet att det fungerar i praktiken. Jag fick förmånen att bli VD för Grunda AB år 2000, grossist inom järn- byggfackhandel och ett dotterbolag till börsnoterade B&B Tools.

Vi var olönsamma vid starten och genom enträget och fokuserat arbete lyckades vi inom vissa ekonomiska mätetal bli klart bäst i koncernen. Visst fick vi slita en del och när arbetssätt och siffror blev allt bättre ger det en extra motivation till än fler stordåd.

Jag använder hela tiden VI i denna resan då det var tillsammans organisationen både gjorde jobbet och firade segrarna!

När jag nämner Grundaresan finns det vissa som kontrar med att ”du har ju jobbat i en stor koncern, detta är ett litet företag”.

En av mina kommentarer på det är att jag har varit mentor inom Almis program för ett relativt nystartat företag med två delägare och de enda anställda. Vi använde samma verktygslåda som fanns i Grunda, dock nyttjade vi färre verktyg och med mindre moment.

Tillsammans satte vi målen och nådde dem, ännu ett bevis på att tyngdlagarna är i stort samma oavsett storlek på företag!

Jag är jordnära och mycket sportintresserad (målinriktad) som kan ta en sväng med MCn när vädret är som gjort för det. Ordförande Företagarna Ulricehamn, för övrigt utsedd till Årets Förening Företagarna Västra Götaland 2018.