Fredrik Skott 070-794 98 40

Fredrik Skott 070-794 98 40

Marknadsansvarig

 

Fredrik är vår sälj- och marknadsansvarige på Intuagera. Det är ofta honom du möter i ett första skede, kanske på ett nätverksmöte eller när du vill boka en öppen kurs, föreläsning eller bara boka ett förutsättningslöst möte med någon av oss på Intuagera.

Kontakta Fredrik via telefon, mail eller på LinkedIn

fredrik@intuagera.se  

Anders Gustafsson 0705-713 706

Anders Gustafsson 0705-713 706

VD, rådgivare, konsult & utbildare

Kontakta Anders via mail, telefon på LinkedIn:

anders@intuagera.se  

Expertområden:

 • Ledarskap

 • Individ- och Grupputveckling

 • Organisationsutveckling

“Åren inom försvarsmakten utvecklade mitt intresse för människan i kombination med ledarskap, gruppdynamik och pedagogik. Detta, tillsammans med mina konsultativa år, gör att jag besitter den breda erfarenhet jag idag faktiskt har.”

Jag har alltid varit intresserad av människor och när jag valde inför gymnasiet ville jag nog bli lärare, polis eller fritidspedagog.

Efter avslutad värnplikt blev det ”det berömda bananskalet” som gjorde att jag ägnade mina första tjugo år som vuxen åt officersyrket.

Så här efteråt kan jag konstatera att utan den erfarenheten jag fick inom försvarsmakten hade jag inte varit den jag är i dag. Där utvecklades mitt intresse för människan i kombination med ledarskap, gruppdynamik och pedagogik. Detta, tillsammans med mina konsultativa år där jag fått insyn i många skiftande verksamheter, gör att jag besitter den breda erfarenhet jag idag faktiskt har.

Utbildning
Inledningsvis humanistiska studier med svenska, engelska, tyska, spanska, italienska, latin samt forngrekiska, följdes av en militär karriär som innebar fem års studier på de olika militärhögskolorna i Halmstad, Linköping och Stockholm. Dessutom sociologi vid Stockholms universitet.

Yrkeserfarenhet
Jag har arbetat i försvarsmakten i femton år och innehaft befattningar i chefsposition som kompanichef (5 år), Bataljonschef (5 år) och Disponent (3 år). Jag var även representant i Arméns Centrum för Ledarskap, där vi i samarbete med lärarhögskolan i Linköping utarbetade den pedagogik som idag kallas HelhetsBaserat Lärande (HBL)

Har sedan 1990 arbetat som konsult med uppdrag inom såväl offentliga sektorn som den privata. Jag har oftast rollen som pedagog och teambuildare. Jag har även innehaft befattningar såsom VD, projektledare och lärare.

Uppdrag/kompetens
De senaste årens huvuduppgifter kan enklast beskrivas som konsult med ledarskap som huvudtema. Härvid förtjänar ämnen som teambuilding, medarbetarskap, kamratskap, vision, värderingar och etik att nämnas tillsammans med projektledarutbildning, chefsutbildning samt kris och konflikthantering. Här varvas uppdragen med förstudier och analyser med genomförande som utbildning, föreläsningar och personlig coaching.

Kuriosa
Jag har varit intresserad av sport sedan skolåren, tävlat som cyklist och skidåkare och kan titulera mig på cykel som Götalandsmästare och har en fjärdeplats på SM som främsta merit.

Under min militära karriär ägnade jag mig bland annat åt skidskytte och erhöll en bronsplats på Eberstein, som också kallas ”militärOS”.

Under min tid inom försvarsmakten fick jag förmånen att arbeta nära Hans Majestät Konungen, både som Disponent och Chef för Garnisonsavdelningen, samt som Marskalk i stiftelsen Sveriges Nationaldag.

Jag hade förmånen att gå ut som kursetta på militärhögskolan (betyg: MVS) och fick som belöning ett års tjänstgöring som utbytesofficer i Schweiziska armén. Under den tiden knöt jag många kontakter och fick en del intressanta hederstitlar: Hedersgrenadier i Schweiz, Hedersmedlem i det katolska klostret i Einsiedeln, Hedersmedborgare i Vaduz, Lichtenstein.

Natur och kultur har alltid varit mina fritidsintressen, jakt, fiske och svampplockning är fruktbara sysselsättningar, resor och främmande kulturer kittlar min nyfikenhet, att få leva nära naturen, tillsammans med familj och dessutom med hästar, hundar och katter ser jag som en oerhörd förmån. I dag värdesätter jag min fritid på ett nytt sätt.

Guldstunder är till exempel när vi går på hundpromenad, när vi tillsammans tar en ridtur (eller tillsammans mockar stallet) eller varför inte när vi tillsammans sköter vår trädgård. Otaliga är de soluppgångar som jag räknar till guldkornen.

Motto: Allt går utom små barn, tennsoldater och att slänga igen en svängdörr.

Roland Haraldsson 070-319 12 02

Roland Haraldsson 070-319 12 02

Rådgivare, konsult & utbildare


Kontakta Roland via mail, telefon på LinkedIn:

roland@intuagera.se  

Expertområden:

 • Projektledning

 • Värdskap

 • Coaching

Lång erfarenhet av process och projektledning…

Roland Haraldsson har lång erfarenhet av process och projektledning med uppdrag från både offentlig sektor, närings- och föreningsliv. De senaste åren främst inom besöksnäringen där Roland bland annat drivit ett stort sexårigt utvecklingsprojekt för Leader Sjuhärad i samarbeten med företag och organisationer i åtta kommuner.

Stor vana att driva utvecklingsprocesser och skapa samarbeten mellan olika parter där 1+1 oftast är lika med minst 3. Roland brinner för att hitta mervärden. Som process och projektledare har han några käpphästar oavsett bransch, använd rätt verktyg, bra mötesteknik, lyssna och skapa mötesplatser. Det är i mötet mellan människor det händer.

Roland delar gärna med sig av sina erfarenheter och föreläser om vikten av ett gott värdskap och att driva processer och projekt. Ett projekt kan vara hur stort och hur litet som helst men metoderna och verktygen är samma.

Roland har även stor erfarenhet av att driva och ansvara för evenemang från små event till omfattande evenemang med upp till 5000 besökare.

Utbildningen har han fått bland annat genom IHM och RMI Berghs men framför allt av att jobba med och driva samarbetsprojekt tillsammans med många av VG-regionens 49 kommuner. Ofta i partnerskap med flera kommuner och andra intressenter.

Sture Hellstrand 0706 74 27 98

Sture Hellstrand 0706 74 27 98

Konsult & rådgivare

Vill du boka Sture, kontakta Fredrik; fredrik@intuagera.se  

Expertområde:

 • Lönsamhets- och organisationsutveckling

 • Coaching

 • Projektledning

Min affärsidé är: ”I nära samarbete med klienten för att utveckla denne till en
allt bättre lönsamhet
.”

Vi triggas alla av ökad lönsamhet, frågan är mera hur får respektive företag till det!
Här kan jag vara den hjälp som behövs genom att se delar och helheten från annan vinkel. Helt enkelt lyfta på vissa stenar och ställa frågorna som krävs för att komma vidare.

Handen på hjärtat så är det lätt att hamna i gamla hjulspår utan att ifrågasätta allt för mycket. Visst, en hel del går säkert förhållandevis bra så frågan är egentligen hur bra skulle det kunna gå!

Jag brukar benämna det som ”actionorienterad Lönsamhetsutveckling”. Vi går igenom nuläget och historien bakom den till att sätta fokus framåt, för det är det enda vi kan förändra. Det kan röra sig om att bygga eller revidera en Affärsplan, sätta de relevanta mål som passar bäst för det specifika företaget på lång och kort horisont.

Här kommer Organisationsutveckling in som en viktig del. Säkra upp att vi alla förstår målen och resan dit samt har rätt förutsättningar att kunna leverera.

Just det att arbeta med mål är jag besjälad i. Tänk Dig tillfredställelsen när ett mål eller delmål uppnåtts, den kvittensen ger rejäl kick för framtida hjältedåd. När organisationen kvitterar målsättningarna och resan dit kan det göra underverk!

Min erfarenhet vet att det fungerar i praktiken. Jag fick förmånen att bli VD för Grunda AB år 2000, grossist inom järn- byggfackhandel och ett dotterbolag till börsnoterade B&B Tools.

Vi var olönsamma vid starten och genom enträget och fokuserat arbete lyckades vi inom vissa ekonomiska mätetal bli klart bäst i koncernen. Visst fick vi slita en del och när arbetssätt och siffror blev allt bättre ger det en extra motivation till än fler stordåd.

Jag använder hela tiden VI i denna resan då det var tillsammans organisationen både gjorde jobbet och firade segrarna!

När jag nämner Grundaresan finns det vissa som kontrar med att ”du har ju jobbat i en stor koncern, detta är ett litet företag”.

En av mina kommentarer på det är att jag har varit mentor inom Almis program för ett relativt nystartat företag med två delägare och de enda anställda. Vi använde samma verktygslåda som fanns i Grunda, dock nyttjade vi färre verktyg och med mindre moment.

Tillsammans satte vi målen och nådde dem, ännu ett bevis på att tyngdlagarna är i stort samma oavsett storlek på företag!

Jag är jordnära och mycket sportintresserad (målinriktad) som kan ta en sväng med MCn när vädret är som gjort för det. Ordförande Företagarna Ulricehamn, för övrigt utsedd till Årets Förening Företagarna Västra Götaland 2018.

 

Ann Bynander

Ann Bynander

Konsult & utbildare

Vill du boka Ann, kontakta Fredrik; fredrik@intuagera.se  

Expertområden:

 • Ledarskap

 • Organisationsutveckling

 • Kundbemötande

”Min idé är att vara en inspirerande och utvecklande coach som hjälper företag att öka kundnöjdheten genom engagerade medarbetare i en uppmuntrande miljö”.

Jag har jobbat inom ICA i många år, dels i butik i olika befattningar, dels med utbildning på ICA Skolan. På ICA Skolan har jag utbildat i ledarskap på företagsledarutbildning, FLU, varit handledare för Ledarutveckling, LU och hållit andra butiksnära utbildningar. Nu jobbar jag som egen konsult, utbildar i bl.a. ledarskap och kundbemötande.

Jag gör butiksunika uppdrag där jag hjälper ICA butiker att utveckla och implementera sina affärsplaner. Implementeringen gör vi genom att hålla kreativa möten med all personal, handlingsplaner upprättas, dessa ska se till att affärsplanen blir verklighet.

Jag har studerat pedagogik och sociologi vid Göteborgs universitet, genomgått Utveckling för grupp och ledare (UGL) samt fördjupning (FUGL). Certifierad för IDI och Agerus. Genomgått ICA Leadership model training vid Said Business School, Univerity of Oxford.

Mina erfarenheter från ledarutbildning och eget ledarskap ligger till grund för arbetssättet att utgå ifrån teorier som sedan omvandlas till konkret handling, alltså hur man ska göra i vardagen. Där deltagarnas egna erfarenheter är utgångspunkten.

Anders Berglund

Anders Berglund

Coach & föreläsare

Vill du boka Anders, kontakta Fredrik; fredrik@intuagera.se 

Expertområden:

 • Motivation

 • Grupputveckling

 • Coaching

“Tidigt visste jag att jag ville jobba, utvecklas och må bra tillsammans med andra människor. Det och mitt stora sportintresse har gjort att jag har funderat mycket över vad som gör att vissa lyckas när andra inte gör det. Vilka är framgångsfaktorerna? Det är dem vi tillsammans bör hitta i den grupp vi tillhör.”

Efter högskolestudier till fritidspedagog, arbetade jag inom skolans värld som personlig assistent, fritidspedagog och lärare. Samtidigt valde jag att jobba som platschef för språkresor i England och på min fritid spelade jag allsvensk bandy.

När jag sedan blev erbjuden chefs- och tränarjobb inom bandyn tvekade jag inte. Under ett antal år kombinerade jag tränarsysslan med olika ledarroller inom näringslivet och kunde konstatera att likheterna var stora men det fanns också skillnader. Idrotten och företag/organisationer kunde lära av varandras styrkor.

1999 flyttade jag och familjen till Vänersborg från Svärdsjö i Dalarna. Min uppgift var att göra IFK Vänersborg till ett bättre bandylag och att arbeta som gruppansvarig för ett företag med kontor både i Göteborg och i Trollhättan. Efter tre framgångsrika år i Vänersborg valde vi att flytta tillbaka till Svärdsjö där vi bor alltjämt.

Mina erfarenheter från tidigare arbetsplatser, arbetsuppgifter och engagemang inom idrotten har gjort att jag de senaste tio åren engagerat mig som konsult, föreläsare och coach. Att försöka väcka intresse hos individer för hur vårt beteende påverkar gruppens mående och resultat är en av mina uppgifter.

Mina bästa minnen som föreläsare och konsult:
-Föreläsningarna jag gjort tillsammans med Mikael Andersson, www.mikael-unlimited.se, där vårt koncept bygger på inspiration med ledorden drivkraft, påverkan, trygghet och förändring.

-Programmet vi, Anders Gustafsson och jag, genomförde för några år sedan, då vi fick uppdraget att utbilda 560 spårvagnsförare i ett kundservice program för Göteborgs Spårvägar. Att vi dessutom bjöds på tacos till lunch i tre månader lämnar också spår i minnet!

-Samt de lagutvecklingsutbildningar jag genomför med Mattias Nilsson på Obligentia, där vi ofta kommer in tidigt i grupputvecklingsfasen.

Sedan 2010 driver jag Motivationsbyrån Skandinavien och har ett gott samarbete med Intuagera.

Kuriosa
Tänk att en sommar morgon få dra på sig joggingskorna gå mot den spegelblanka sjön. Ta stigen upp i skogen och springa på en skogsväg som slingrar sig fram. En timme senare kommer du hem och tar en första kopp kaffe på altanen. Det är en visa för själen.

Favoritdjur
Fasaner

Marianne Lindberg

Marianne Lindberg

Företagshälsovård

Vill du boka Marianne, kontakta Fredrik; fredrik@intuagera.se 

Expertområden:

 • Företagshälsovård

 • Första Hjälpen/HLR

 • Hälsocoach, Hälsoprofiler

En rullande mottagning
Genom MaritiMed AB, erbjuds ditt företag en bättre företagshälsovård som sparar pengar. Det innebär betydligt mindre produktionsbortfall till följd av uteblivna resor och därmed även lägre kostnader för företaget.

Med över 30 års erfarenhet av sjukvård, hälsopromotion samt företagshälsovård erbjuds ert företag snabb och professionell hälsovägledning, lägre kostnader och förutsättningar som bidrar till en bättre och friskare arbetsplats.

Jag heter Marianne Lindberg och startade MaritiMed AB den första september 2011, drygt ett år efter att tanken på eget företag slagit rot. Arbetsnamnet på företaget har sen blivit ”Företagshälsa på hjul”. Min idé handlar om möjligheten att bedriva företagshälsovård på ett enklare sätt än det jag var van vid sen innan. För att kunna möta kunden på plats så bestämde jag mig för en rullande mottagning med mobil företagshälsovård. Jag vill att det ska vara lättare för företagen att anlita mig genom att jag kommer till dem och inte tvärtom.

Med lång yrkeserfarenhet som sjuksköterska och utbildning inom företagshälsovård kan jag tillsammans med ledningen på företaget och den anställde lägga fokus på det som är viktigt för hälsan vid varje enskild undersökning. Arbetslivet kräver mycket idag och både företag och anställda behöver information om sitt aktuella hälsoläge för att genom det kunna göra bra val och må så bra som möjligt. För att bli medveten och motiverad behöver vi veta vad som fungerar bra och vad som kan påverka hälsan till det bättre för att orka på jobbet, men även på fritiden.

Företagen är oftast medvetna om vad ansvaret som arbetsgivare innebär. Trygga arbetsplatser är företagets och de anställdas gemensamma ansvar och där vill jag kunna medverka.

Min bakgrund som narkossköterska gör att första hjälpen och hjärtlungräddning ligger nära till hands och det är också en viktig del i företagshälsan. Stresshantering på rätt sätt är också ovärderligt. Stress i någon form ligger bakom stor del av sjukdom och ohälsa. Jag jobbar med utbildning inom Mindfulness – Medveten närvaro, som är en erkänt bra metod för att motverka stress.

Att nå hållbarhet i företagets och de anställdas hälsa är det viktigaste. Det är självklart för mig att jobba främjande och förebyggande tillsammans med företagen. Genom att jag kan möta dem på plats blir det enklare att följa arbetsmiljölagen och mötet blir på jämlika villkor.