Personalvård

Hur jobbar ni med er arbetsmiljö?

Vår psykiska och sociala arbetsmiljö är lika viktig som den fysiska. Från och med den 31 mars 2016 började nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) att gälla. Vi arbetar både förebyggande, konsultativt, erbjuder terapi samt med rehabilitering. Här samarbetar vi med Västsvenska Arbetmiljöteamet.

Utmaningen – en film om den sjuka jobbstressen

Psykisk ohälsa, stress, hot och våld

Människor ska inte behöva bli sjuka på grund av ohälsosam arbetsbelastning eller kränkande särbehandling på jobbet. De nya föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) som började att gälla i mars 2016 reglerar kunskapskrav, mål, arbetsbelastning, arbetstid och kränkande särbehandling.

Vill du veta mer, klicka här för att komma till Arbetsmiljöverkets hemsida!

Förebygga och skapa en hållbar arbetsplats

Att arbeta förebyggande och vårda sin personal har många vinster. Både personella och ekonomiska.

Intuagera hjälper arbetsgrupper och ledare att hantera stress och konflikter på ett bättre sätt i vardagen.  Att få sin personal att trivas och må bra kan man göra på många sätt.

Att ha balans i arbetsgruppen med motiverad personal, skapar arbetsglädje, ökar effektiviteten, ger bättre lönsamhet och låga sjukskrivningstal.

Tveka inte att kontakta oss för rådgivning i hur du bäst kan skapa en god arbetsmiljö, bli en attraktiva arbetgivare med nöjda medarbetare!

Hur kan vi hjälpa dig?

För att kunna göra rätt insats som ger ett långvarigt och hållbart resultat krävs en genomlysning av nuläge och en behovsanalys av framtida önskat läge. Att ha en god arbetsmiljö är en förutsättning för att personalen skall trivas och må bra och därigenom kunna prestera på topp. 

Vi genomför en analys av nuläget och anpassar ett program som förstärker och lyfter det som är bra och fungerar på arbetsplatsen och ger stöd och utbildning i de områden som kan förbättras.

Vi erbjuder: Psykosocial arbetsmiljöundersökning med åtgärdsplan, Coachande samtal, Mindfulness, Teamutveckling och olika företagsanpassade utbildning.

Förebygga stress

Att uppleva stress är en del av livet – alla blir stressade någon gång

Det händer i situationer som kräver något extra och kroppen brukar då få extra kraft och energi. Men om stressen pågår länge kan kroppen ta skada.

Tempot i arbetslivet är ofta högt idag och många upplever en stark press på jobbet. Ofta är det inte en enskild sak eller händelse som är orsaken till att en person ”går in i väggen” utan en rad händelser över tid.

Stressen på jobbet kan bli den utlösande faktorn och det är arbetsgivarens ansvar att se till att arbetsmiljön är god och att personalen mår bra. Arbetsgivaren har också rehabiliteringsansvar.

Förebygga stress

Man kan i förebyggande syfte stärka individen och gruppen genom att erbjuda verktyg som gör att man i vardagen kan hantera stress och genom utbildning lära sig se varningssignaler hos sig själv och andra, innan det är för sent.

Intuagera hjälper arbetsgrupper och ledare att hitta arbetssätt som förebygger stress på arbetsplatsen.

Vi kan förebygga genom:

  • Coachande samtal
  • Mindfulness
  • Psykosocial arbetsmiljöundersökning med åtgärdsplan 
  • Teamutveckling
  • Företagsanpassade utbildning tex. Stresshantering eller Konflikthantering
Analys

För att kunna göra rätt insats som ger ett långvarigt och hållbart resultat krävs en genomlysning av nuläge och en behovsanalys av framtida önskat läge. Att ha en god arbetsmiljö är en förutsättning för att personalen skall trivas och må bra och därigenom kunna prestera på topp. 

Vi genomför en analys av nuläget och anpassar ett program som förstärker och lyfter det som är bra och fungerar på arbetsplatsen och ger stöd och utbildning i de områden som kan förbättras.

Program

Vi hjälper till att öka medvetenheten om stressens mekanismer och följder.
 Vi erbjuder verktyg att hantera och förebygga stress på arbetsplatsen och hur vi känner igen symptom, hos sig själv och sina medarbetare.

Typiska tecken att en person har gått med långvarig stress och riskerar att bli ”utbränd” kan till exempel vara; glömska, trötthet, ont i huvudet och magen, tryck över bröstet, sömnproblem, koncentrationssvårigheter och/eller känslokyla.

Vi kan förebygga genom Coachande samtal, Mindfulness, Psykosocial arbetsmiljöundersökning med åtgärdsplan, Teamutveckling eller olika företagsanpassade utbildning i tex. Stresshantering eller Konflikthantering.

I ett utbildningsprogram går vi igenom bland annat:• Stress och stresshanteringens grunder


• Stressorer och dess uppgift


• Varseblivningsprocessen


• Stresskonen, stressymptom – momentant och på sikt


• Stressymptomens uppgift


• Hantering av stressymptom


• Förebygga stress


• Känslor och deras uppgift


Grön rehabilitering

När jag är sjukskriven för utmattningssyndrom eller stressrelaterad ohälsa kan vägen tillbaka till arbete vara lång och svår. Här kan vi hjälpa till! På Björkhalla Gård och på våra avtalade gröna rehabiliteringsgårdar runt om i Sverige använder vi djuren och naturen i den läkande processen och vi är länken mellan den ordinarie vita vården och en snabb återgång i arbete. Vi har ett program som stödjer individen, chefen och arbetslaget för att få tillbaka personen i arbete på ett mjukt sätt.

 

Det unika och speciella med denna verksamhet, är att den kombinerar fysisk aktivitet, kognitiva utmaningar, social interaktion, känslan av sammanhang samt möjlighet till umgänge med djur och vistelse i natur. Hormonet oxytocin, kallas också “lugn och ro hormonet”, försätter kroppen i ett tillstånd av vila och återhämtning och utlöses till exempel vid lätt beröring, vid vistelse i lugna naturmiljöer och i rofylld kontakt med andra. Det kan vara en medmänniska eller ett djur. Natur och djur ställer inga krav, vilket kan vara mycket viktigt för personer som har låg psykisk ork eller för personer med koncentrationssvårigheter. Allt baseras på vetenskapen om natur- och trädgårdsmiljöernas positiva effekt för människan och hennes hälsa.