Utbildningar & Föreläsningar

Sätt ihop din egen utbildning!
Vad har du för önskemål och krav? Sätt ihop din egen utbildning! Vad/vilka ämnen utbildningen skall innehålla, hur lång den skall vara, vilken utbildare du helst skulle vilja ha och när du skulle vilja ha den. Klicka på Offert & Boka, så kan du beställa offert på din skräddarsydda utbildning redan idag!


Begär offert & boka

Våra mest efterfrågade utbildningar och öppna kurser

När det gäller utbildningsinsatser jobbar vi till största delen med företagsanpassade sådana, men vi erbjuder också ett antal öppna kurser per år. Nedan hittar du ett urval av våra mest populära utbildningsinsatser.

Stresshantering – öppen kurs

14-15 maj Göteborg4-5 november GöteborgAtt öka medvetenheten om stress och dess följder och att lära sig känna igen symptom, ger er bra förutsättningar till en effektiv och hållbar arbetsplats med en god arbetsmiljö. Öka energin, minska stressen! 2019-års öppna kurser ligger nu ute, varmt välkommen!

Läs mer!

Ledarutbildning – öppen kurs

21-22 mars Göteborg5-6 september GöteborgVilka stadier går en grupp igenom? Hur byggs ett fungerande team upp? Hur tar du tag i ett problem? Vi hjälper dig till en effektiv kommunikation och hur du kan hanterar svåra samtal. Med flera praktiska verktyg får du möjlighet att skapa ett arbetsklimat präglat av öppenhet och god kommunikation.

Läs mer!

Affärsutveckling genom humankapitalet – Öppen kurs

23 januari Göteborg30 januari Stockholm19 februari Göteborg5 mars StockholmDen här utbildningen ger dig konkret kunskap och enkla metoder för att öka medarbetarnas engagemang och få både människor och affärer att må bra. Du kommer att få konkreta verktyg och insikter inom affärsutveckling, kommunikation och arbetsmiljö ur ett helhetsperspektiv.

Läs mer!

Projektledning – Öppen kurs

21 februari Göteborg26 april GöteborgProjektformen är ett fantastiskt bra arbetssätt och projekt kan egentligen vara hur stora eller hur små som helst. Med rätt struktur och metod kan man med projektformen åstadkomma och nå fantastiskt bra resultat. Vi kommer att sätta oss in i och förstå vad ett projekt är, varför och när det är effektivt och hur man driver projekt framgångsrikt.

Läs mer!

Värdskap & kundbemötande – Öppen kurs

7 mars Göteborg9 maj GöteborgEtt gott värdskap är inte svårt men betyder mycket och inkluderar mycket. Det är inte enbart det personliga bemötandet som är betydande utan allt vi på olika sätt kommunicerar i vår omgivning. Du kommer att få en helhetsbild av vad värdskap innebär och hur det påverkar kunder och andra intressenter.

Läs mer!

Edutainment

I denna blandning av föreläsning och show tas det upp ämnen som ledarskap, personlig utveckling, kommunikation och känslor. Fokus ligger i första hand på deltagarens förståelse för sin egen roll på arbetsplatsen och sin inverkan på omgivningen. Det är roligt, stimulerande och ett bra drag som ger det lilla extra!

Läs mer!

Konflikthantering

En konflikt mellan två medarbetare kan kosta 500 000 kronor! I denna kurs hjälper vi deltagaren att förstå och hantera hur stress och konflikter uppstår och hänger ihop, hur jag hanterar min egen stress och hur jag löser konflikter. 

Läs mer!

Medarbetarsamtal

Vi har skapat en inspirerande kurs för dig som är ansvarig att hålla medarbetarsamtal. Vi varvar teari och praktik och under lättsamma former tränar vår förståelse och förmåga som chef och samtalsledare. Vi utgår från generella bestämmelser och mallar och anpassar kursen efter era riktlinjer. 

Läs mer!

Våra mest populära föreläsningar

När det gäller föreläsningar jobbar vi till största delen med företagsanpassade sådana, där vi utgår från era behov, önskad uppnådd effekt och era förutsättningar. Vår specialité är ledarskap och grupputveckling, att få medarbetare och ledare att växa och utvecklas tillsammans. Nedan är ett urval av våra mest populära föreläsningar. Nedan kan du bläddra bland våra mest poppulära föreläsningar.

Ledarskap

En härlig, inspirerande och motiverande föreläsning som väcker nyfikenhet och glöd! På ett roligt och genomtänkt sätt arbetar vi oss igenom hur vi kan bli medveten om vilka signaler vi sänder, hur vi kan påverka vår omgivning i den riktning vi vill och hur vi kan bli tydligare i vårt sätt att kommunisera.

Läs mer!

Känslans makt

En inspirerande och engagerande föreläsning där Anders Gustafsson tar plats i strålkastarljuset. Han oss med på en kittlande resa i känslornas värld i ett ämne som många anser vara det viktigaste av alla, men som det nästan råder förbud att tala om: Känslor!

Läs mer!

Förändringsarbete

Omvärlden förändras ständigt och det ställer krav på oss att delta i denna utveckling. Vi kommer att behöva närma oss ämnen som motivation, förändringvilja, vision och värderingar, service, affärsmässighet, effektivitet och arbetstrivsel.

Läs mer!

Kommunikation

I denna föreläsning jobbar vi med fantastiska verktyg som underlättar vardagen och öppnar upp för hur vi bättre kommuniserar  och hur vi kan förebygga konflikter och missförstånd som stjäl kraft, tid och energi från det som är viktigt.

Läs mer!

Befattningsutbildningar

Vi skräddarsyr befattningsutbildningar. Här några exempel:• Chefsutbildning• Gruppledarutbildning• Teamledarutbildning• Handledarutbildning• Ledningsgruppsutbildning• Projektledarutbildning• Projektmetodik • Styrgruppsutbildning• Styrelseutbildning

Läs mer!

Hittar inte den utbildning eller föreläsning du söker?

Inga problem, vi skräddarsyr en utbildning eller föreläsning som passar er!Genom konsultinsatser och kompetenshöjande åtgärder hjälper vi dig att få rätt förutsättningar att lyckas. Att all personal har rätt kompetens, är en av grundpelarna. Intuagera arbetar med kompetensutveckling på alla nivåer och på många olika sätt. Vi gör det genom föreläsningar, utbildningar, edutainment, kurser, coaching, nätverk och workshops. Ni väljer det som passar bäst!Utbildnings- och föreläsningsområden:KommunikationLedarskapOrganisationsutvecklingFörändringsarbeteFörhandlingsteknikRetorik – att förmedla ett budskapLär känna Dig självMotivation och ökat välbefinnandeKonflik och KonflikthanteringGrupputveckling och gruppdynamikMål, Vision och VärderingarStress och stresshantering