Välkommen till Intuageras dashboard

Med passion skapar vi framgång för våra kunder genom att indentifiera deras behov och tillhandahålla anpassade och värdeskapande lösningar.

Vi erbjuder tre affärsområden:

  • Ledarskap & Organisationsutveckling

  • Intuagera HR Partner

  • Grön Habilitering

UTBILDNING - ÖPPNA KURSER

När det gäller utbildningsinsatser jobbar vi till största delen med företagsanpassade sådana, men vi erbjuder också ett antal öppna kurser per år. 

Gå till sida…

ledarskap & organisation

Intuagera jobbar med organisationsutveckling, ledarskap och medarbetarskap. Detta gör vi genom konsultinsatser och kompetenshöjande åtgärder.

Läs mer…

Intuagera hr partner

Saknar du en HR-avdelning? Låt oss iordningställa och upprätthålla ett HR-arbete som lyfter hela företaget och ger en struktur som är lätt för alla att följa, påverka och utveckla.

Läs mer…

personalvård

Att vårda sin personal, arbeta med förebyggande insatser och skapa en hållbar arbetsplats.

Läs mer…

Ledarskap & Organisation

utbildningar & föreläsningar

Vad har du för önskemål och krav? Sätt ihop din egen utbildning! Vad/vilka ämnen utbildningen skall innehålla, hur lång den skall vara, vilken utbildare du helst skulle vilja ha och när du skulle vilja ha den. Klicka på Offert & Boka, så kan du beställa offert på din skräddarsydda utbildning redan idag!

KONSULTTJÄNSTER

Vad har du för önskemål och krav?

Hur ser era behov ut? Vilka kompetenser skall vår konsult ha och vilket område vill ni ha hjälp inom? Klicka på Offert & Boka, så kan du beställa offert redan idag!

coachning & rådgivning

Vi erbjuder coaching på flera olika nivåer; personlig coaching, coaching av arbetslag, coaching för dig som skall starta eget företag, coaching av andra konsulter och intern coaching för dem som vill bli Intuagerakonsulter.

 

intuagera hr partner

hr partner

Med Intuagera HR Partner vill vi underlätta för dig så att du kan fokusera på din kärnverksamhet. Detta gör vi genom att ge dig verktygen för personal- och verksamhetsutveckling samt stöd och rådgivning avseende strategiskt personalarbete.

 

tilläggstjänster hr och personal

Sätt ihop en eller flera insatser, tex en föreläsning med efterföljande workshop. Vad/vilka ämnen insatsen skall innehålla, hur lång den skall vara, vilken konsult du helst skulle vilja ha och när du skulle vilja ha den. Klicka på Offert & Info, så kan du beställa offert på din skräddarsydda insats redan idag!

personalvård

god arbetsmiljö

Vår psykiska och sociala arbetsmiljö är lika viktig som den fysiska. Från och med den 31 mars 2016 började nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) att gälla. Vi arbetar både förebyggande, konsultativt, erbjuder terapi samt med rehabilitering. Här samarbetar vi med Västsvenska Arbetmiljöteamet.

 

förebygga stress

Att uppleva stress är en del av livet – alla blir stressade någon gång

Det händer i situationer som kräver något extra och kroppen brukar då få extra kraft och energi. Men om stressen pågår länge kan kroppen ta skada.

grön rehabilitering

När jag är sjukskriven för utmattningssyndrom eller stressrelaterad ohälsa kan vägen tillbaka till arbete vara lång och svår. Här kan vi hjälpa till!

På Björkhalla Gård och på våra avtalade gröna rehabiliteringsgårdar runt om i Sverige använder vi djuren och naturen i den läkande processen och vi är länken mellan den ordinarie vita vården och en snabb återgång i arbete.