Utbildningar & föreläsningar

Företagsanpassade utbildningar & öppna kurser

När det gäller utbildningsinsatser jobbar vi till största delen med företagsanpassade sådana, men vi erbjuder också ett antal öppna kurser per år. 

Våra öppna kurser som är aktuell att anmäla sig till just nu är:

 • Ledarutbildning grund 19-20 mars 2020, Göteborg

 

Ledarutbildning grund 2 dagar - öppen kurs

Ledarskapsutbildning 2019

Nästa tillfälle: 19-20 mars 2020, Hindås/Göteborg

 

Vår ledarutbildning ger dig en bred och bra grund att stå på. Med rätt verktyg och förhållningssätt skapar du som ledare en motiverad grupp som når resultat. Mycket av rollen handlar om att vägleda andra och att säkerställa att samspelet i gruppen fungerar.

Vi blandar teorier med vardagens verklighet, vi reflekterar, diskuterar, vrider och vänder och drar slutsatser. Här knyter vi även viktiga band och skapar nätverk för livet!


Lyckat ledarskap

För att kunna leda andra behöver du känna dig själv, dina egna styrkor och svagheter och hur du reagerar och agerar i olika situationer. Vår målbild är att ge deltagaren en trygghet och en bred bas inför sin nya roll och kursen syftar till att ge deltagaren en helhetssyn på ledarskap och medarbetarskap med betoning på lyhördhet och positiv påverkan på både individ och grupp.


Att göra praktik av teori

För att deltagaren skall kunna använda sig av sin nya kunskap använder vi inte bara teorier och modeller, utan vet att en viktig del i sitt lärande får man genom reflektion, praktiska övningar och diskussioner med sina kurskamrater. Vi ger deltagaren förutsättningar att på ett tydligt sätt leda sin grupp – inte styra.


Skapa effektiva team

Vilka stadier går en grupp igenom? Hur byggs ett fungerande team upp? Hur tar du tag i ett problem? Vi hjälper deltagaren till en effektiv kommunikation och hur han/hon hanterar svåra samtal. Med flera praktiska verktyg att ta med sig hem i ryggsäcken, får deltagaren möjlighet att skapa ett arbetsklimat präglat av öppenhet och god kommunikation.

 

Ur utbildningens innehåll:
Rollen som team- och arbetsledare, Ledarstilar och ledarstilar i stress, Stress/effektivitet, Konflikthantering, Motivationsfaktorer och drivkrafter, Att anpassa ledarskapet efter olika situationer, Grupputveckling, Kommunikation.

 

Utbildningens mål:
Att få konkreta verktyg och insikter i ledarrollen som ger grunden för ett tydligt och motiverande ledarskap.


Omfattning:

Du får 2 dagars utbildning, samt 6 månaders fri mail- och telefonsupport.

Pris:
13.000 kr + moms. Du får 2 dags utbildning, diplom, samt 6 månaders fri mail- och telefonsupport. För- och eftermiddagsfika, samt lunch ingår i kurspriset.

Tid och plats:
08:00-16:00 båda dagarna.
Hjortviken Konferens, Hotellvägen 1, Hindås.


Om kursledaren:

Anders Gustafsson jobbar som senior konsult på Intuagera AB och har som huvuduppgift är att hjälpa personer och företag till varaktig förändring och nya vanor. Anders är en fantastisk inspiratör och har en unik förmåga att engagera, beröra och underhålla. Hans expertområden är kommunikation, ledarskap, förändringsarbete, konflikthantering, stresshantering och motivation.

Anders är utbildad yrkesofficer och hans specialistområde var ledarskap och utbildning. Idag har han jobbat som konsult, utbildare och föreläsare inom ledarskap, pedagogik och organisationsutveckling i mer än tjugofem år. Han har i sin kundportfölj mer än trehundrafemtio bolag inom såväl näringsliv, offentlig sektor som föreningsliv.

 

Anders har under åren haft skilda ledarroller som gett honom en unik uppsättning av erfarenheter. Ett urval av befattningar som han haft:
– Yrkesofficer vid Svea Livgarde
– HMK Marskalk
– Tjänstgöring i Schweiziska armen och Internationell antiterrorism
– VD
– Forskare inom ledarskap och pedagogik på Centrum för ledarskap
– Lärare och examinator vid högskolor och universitet
– Konsult inom ledarskap och organisationsutveckling

Dessutom har Anders erfarenheter från idrottens värld på elitnivå i cykel, skidor och skidskytte.

 

Bokningsvillkor:
Anmälan är bindande och vid avbokning debiteras en avgift på minst 20%. Avbokar du senare än 14 dagar före kursstart debiteras en avgift på 50% av kursavgiften. Vid avbokning senare än 7 dagar före, debiteras full avgift. Blir du förhindrad att delta kan du kostnadsfritt överlåta platsen till en kollega eller få dokumentation från kursen.

 

Inställd eller flyttad utbildning
Intuagera förbehåller sig rätten att ställa in planerade utbildningar och ändra utbildningsdatum varvid eventuella inbetalda avgifter återbetalas. Ersättningar därutöver betalas ej. Om detta sker meddelas du i god tid.

Betalning
Kursavgift betalas i förskott vid anmälan. Betalning erlägges mot faktura. Betalningsvillkor 30 dagar. Vid sen anmälan gäller att betalning ska vara Intuagera tillhanda senast vid kursstart.

Vill du anmäla dig eller funderar du över något?
Kontakta Fredrik Skott, via mail; fredrik@intuagera.se eller per telefon 070-794 98 40

 

Stress & stresshantering 2 dagar - öppen kurs

Att uppleva stress är en del av livet. I situationer som kräver något extra är det positivt att kroppen får mer kraft och energi, vilket skapar effektivitet och handlingskraft. Att utsättas för för mycket stress är dock negativt.

 

Effektiv eller stressad?
Är vi stressade under lång tid och saknar resurser för att kunna hantera och minska belastningen, uppstår ofta konflikter, hemma som på jobbet, då stress och känslor är två ämnen som hänger intimt ihop. Dessutom kan kroppen ta skada.

Jag kan i förebyggande syfte stärka mig genom att använda verktyg som gör att jag i vardagen kan hantera stress på ett bättre sätt och arbeta effektivt istället för kontraproduktivt.

På denna kurs hjälper vi till att öka medvetenheten om stressens mekanismer och följder.
 Vi erbjuder verktyg att hantera och förebygga stress, se varningssignaler samt hur vi känner igen symptom.

 För att deltagaren skall kunna använda sig av sin nya kunskap använder vi inte bara teorier och modeller, utan vet att en viktig del i sitt lärande får man genom reflektion, praktiska övningar och diskussioner med sina kurskamrater.

Ur utbildningens innehåll

 • Effektiv eller stressad?
 • Förebygga stress
 • Hur vi påverkar varandra
 • Verktyg för en effektiv vardag
 • Att göra praktik av teori

 Utbildningens mål
Att förstå och hantera sina egna styrkor och svagheter då det handlar om stress och stresshantering men även förståelse för hur vi i olika sociala grupper, familj, arbetsplats och vänner, påverkar varandras stress.

Förkunskaper
Inga direkta förkunskaper krävs.

Målgrupp
Kursen vänder sig till dig som vill veta mer om stress, oavsett om du är ledare eller medarbetare.

 

Omfattning:
8 timmar/dag, totalt 16 timmar. Kursen genomförs 2 dagar i följd.

Pris:
13.000 kr + moms. Du får 2 dagars utbildning, diplom, samt 6 månaders fri mail- och telefonsupport. För- och eftermiddagsfika, samt lunch ingår i kurspriset.

 
Tid och plats:
08:00-16:00 båda dagarna.
Hindåsgården Konferens & SPA, Ivar Bergers väg 2, 438 54  HindåsGöteborg

Bokningsvillkor:
Anmälan är bindande och vid avbokning debiteras en avgift på minst 20%. Avbokar du senare än 14 dagar före kursstart debiteras en avgift på 50% av kursavgiften. Vid avbokning senare än 7 dagar före, debiteras full avgift. Blir du förhindrad att delta kan du kostnadsfritt överlåta platsen till en kollega eller få dokumentation från kursen.

 

Inställd eller flyttad utbildning
Intuagera förbehåller sig rätten att ställa in planerade utbildningar och ändra utbildningsdatum varvid eventuella inbetalda avgifter återbetalas. Ersättningar därutöver betalas ej. Om detta sker meddelas du i god tid.

Betalning
Kursavgift betalas i förskott vid anmälan. Betalning erlägges mot faktura. Betalningsvillkor 30 dagar. Vid sen anmälan gäller att betalning ska vara Intuagera tillhanda senast vid kursstart.

 

Boka, alternativt maila: fredrik@intuagera.se eller ring Fredrik på tel: 070-794 98 40

Värdskap & Kundbemötande - öppen kurs

Ett gott värdskap är inte svårt men betyder mycket och inkluderar mycket. Det är inte enbart det personliga bemötandet som är betydande utan allt vi på olika sätt kommunicerar i vår omgivning.

”Värdskap är konsten att få människor att känna sig välkomna. Att se dem vi möter som våra gäster, oavsett om de är kunder, medlemmar, patienter, medarbetare, kollegor, samarbetspartners.” Detta sagt av värdskapsnestorn Janne Gunnarson.

Ett gott värdskap är inte svårt men betyder mycket och inkluderar mycket. Det är inte enbart det personliga bemötandet som är betydande utan allt vi på olika sätt kommunicerar i vår omgivning. Att vara välkomnade och inkluderande gäller attityder, kultur och även hur det ser ut där vi möter människor.

En dag om värdskap, kan vara en start på ett nytt sätt tänka, på att det som vi tar för givet inte alltid är så självklart. Det krävs medvetenhet och en del självkritik men att arbeta och satsa på värdskap är en mycket god investering.

Kursen kan delvis anpassas efter önskemål beroende på bransch, arbetsuppgifter och annat. Vi delar med oss av varandras erfarenheter om vad som är ett gott värdskap. Vi går igenom hur allt hänger ihop från företagets hemsida till platsens betydelse. Alla signaler som vi sänder på olika sätt är en del i ett gott värdskap. Hur ser det ut hos dig? Är det välkomnande? Är du och alla på din arbetsplats välkomnande? Hur upplevs ni av andra? Vi behöver alla en tankeställare om hur vi kan vara mer välkomnande genom ett gott värdskap.

 

Ur utbildningens innehåll
• Kommunikation, digital och personlig
• Attityd och kultur
• Värdskap som upplevelse

 

Utbildningens mål
Att få en helhetsbild av vad värdskap innebär och hur det påverkar kunder och andra intressenter.

Målgrupp
Alla som vill utvecklas och bli tydligare i sitt kundbemötande och värdskap.

Förkunskap
Inga direkta förkunskaper krävs.

Omfattning
1 heldag.

Pris
6.500 kr + moms. Du får 1 dags utbildning, diplom, samt 6 månaders fri mail- och telefonsupport. För- och eftermiddagsfika, samt lunch ingår i kurspriset.

 

Bokningsvillkor
Anmälan är bindande och vid avbokning debiteras en avgift på minst 20%. Avbokar du senare än 14 dagar före kursstart debiteras en avgift på 50% av kursavgiften. Vid avbokning senare än 7 dagar före, debiteras full avgift. Blir du förhindrad att delta kan du kostnadsfritt överlåta platsen till en kollega eller få dokumentation från kursen.

 

Inställd eller flyttad utbildning
Intuagera förbehåller sig rätten att ställa in planerade utbildningar och ändra utbildningsdatum varvid eventuella inbetalda avgifter återbetalas. Ersättningar därutöver betalas ej. Om detta sker meddelas du i god tid.

 

Betalning
Kursavgift betalas i förskott vid anmälan. Betalning erlägges mot faktura. Betalningsvillkor 30 dagar. Vid sen anmälan gäller att betalning ska vara Intuagera tillhanda senast vid kursstart.

 

Boka, alternativt maila: fredrik@intuagera.se eller ring Fredrik på tel: 070-794 98 40

Projektledning - öppen kurs

Projektformen är ett fantastiskt bra arbetssätt och projekt kan egentligen vara hur stora eller hur små som helst. Med rätt struktur och metod kan man med projektformen åstadkomma och nå fantastiskt bra resultat.

Projekt är lite av ett modebegrepp. Vad är ett projekt? Varför driver man projekt? Hur driver man projekt? En formell definition på vad ett projekt är: En temporär satsning för att framställa en unik vara eller tjänst. Att ett projekt är tidsbegränsat är viktigt men det kan lika gärna vara att implementera ett nytt arbetssätt, nytt datasystem eller utveckla något i befintlig verksamhet osv.

Projektformen är ett fantastiskt bra arbetssätt och projekt kan egentligen vara hur stora eller hur små som helst. Med rätt struktur och metod kan man med projektformen åstadkomma och nå fantastiskt bra resultat.

I kursen går vi igenom allt från idé, förstudie till slutrapport. Syfte, mål och projektets olika faser. Styrgrupp, referensgrupp, projektgrupp? Behövs alla? Vad, varför, hur, när? Svaren är naturligtvis olika beroende på projektets art men verktygen är detsamma. Tillsammans gör vi en projektplan där vi självklart tar med en ofta bortglömd del, riskanalysen.

 

Ur utbildningens innehåll
• Idé, förstudie till slutrapport
• Projektgruppens sammansättning
• Projektets faser

 

Utbildningens mål
Att förstå vad ett projekt är, varför och när det är effektivt och hur man driver projekt framgångsrikt.

 

Målgrupp
Alla som skall vara delaktiga i ett projekt.

 

Förkunskap
Inga direkta förkunskaper krävs.

 

Omfattning
1 heldag. Max 30 deltagare per tillfälle.

Tid och plats: 
08:00-16:00
Hjortviken Konferens, Hotellvägen 1, Hindås.

 

Pris
6.500 kr + moms. Du får 1 dagars utbildning, diplom, samt 6 månaders fri mail- och telefonsupport. För- och eftermiddagsfika, samt lunch ingår i kurspriset.

Om kursledaren:
Roland jobbar som konsult på Intuagera AB och har som huvuduppgift är att hjälpa personer och företag till varaktig förändring och nya vanor. Roland är en fantastisk inspiratör och har en unik förmåga att fånga, lyfta och se varje deltagare. Hans expertområden är värdskap, kommunikation, mötesteknik, projektledning, förändringsarbete och processledning.

Han har lång erfarenhet av process och projektledning med uppdrag från både offentlig sektor, närings- och föreningsliv. De senaste åren främst inom besöksnäringen där Roland bland annat drivit ett stort utvecklingsprojekt för Leader Sjuhärad, i samarbeten med företag och organisationer i åtta kommuner. Roland har stor vana att driva utvecklingsprocesser och skapa samarbeten mellan olika parter och han brinner för att hitta mervärden i varje del.

Roland har även stor erfarenhet av att driva och ansvara för evenemang från små event till omfattande evenemang med upp till 5000 besökare.

 

Bokningsvillkor:
Anmälan är bindande och vid avbokning debiteras en avgift på minst 20%. Avbokar du senare än 14 dagar före kursstart debiteras en avgift på 50% av kursavgiften. Vid avbokning senare än 7 dagar före, debiteras full avgift. Blir du förhindrad att delta kan du kostnadsfritt överlåta platsen till en kollega eller få dokumentation från kursen.

 

Inställd eller flyttad utbildning
Intuagera förbehåller sig rätten att ställa in planerade utbildningar och ändra utbildningsdatum varvid eventuella inbetalda avgifter återbetalas. Ersättningar därutöver betalas ej. Om detta sker meddelas du i god tid.

 

Betalning
Kursavgift betalas i förskott vid anmälan. Betalning erlägges mot faktura. Betalningsvillkor 30 dagar. Vid sen anmälan gäller att betalning ska vara Intuagera tillhanda senast vid kursstart.

 

Boka, alternativt maila: fredrik@intuagera.se eller ring Fredrik på tel: 070-794 98 40

Exempel på företagsanpassade utbildningsinsatser vi genomfört och lätt kan anpassa efter era behov, förutsättningar och krav.

Ledarutbildning

Ledarutbildning

Utbildningen för dig som är team-, grupp- eller projektledare men inte formell chef. Med rätt verktyg och förhållningssätt skapar du en motiverad grupp som når resultat.

Att vara ledare för gruppen och samtidigt vara en del av det operativa arbetet är den vardag de flesta gruppledare delar. Mycket av rollen handlar om att vägleda andra och att säkerställa att samspelet i gruppen fungerar.

 

Lyckat ledarskap

För att kunna leda andra behöver du känna dig själv, dina egna styrkor och svagheter och hur du reagerar och agerar i olika situationer. Vår målbild är att ge deltagaren en trygghet och en bred bas inför sin nya roll och kursen syftar till att ge deltagaren en helhetssyn på ledarskap och medarbetarskap med betoning på lyhördhet och positiv påverkan på både individ och grupp.

 

Att göra praktik av teori

För att deltagaren skall kunna använda sig av sin nya kunskap använder vi inte bara teorier och modeller, utan vet att en viktig del i sitt lärande får man genom reflektion, praktiska övningar och diskussioner med sina kurskamrater. Vi ger deltagaren förutsättningar att på ett tydligt sätt leda sin grupp – inte styra.

 

Skapa effektiva team

Vilka stadier går en grupp igenom? Hur byggs ett fungerande team upp? Hur tar du tag i ett problem? Vi hjälper deltagaren till en effektiv kommunikation och hur han/hon hanterar svåra samtal. Med flera praktiska verktyg att ta med sig hem i ryggsäcken, får deltagaren möjlighet att skapa ett arbetsklimat präglat av öppenhet och god kommunikation.

 

Ur utbildningens innehåll:

•  Rollen som team- och arbetsledare

•  Ledarstilar och ledarstilar i stress

•  Stress/effektivitet

•  Konflikthantering

•  Motivationsfaktorer och drivkrafter

•  Att anpassa ledarskapet efter olika situationer

•  Grupputveckling

•  Kommunikation

 

Utbildningens mål

Att få konkreta verktyg och insikter i teamledarrollen som ger grunden för ett tydligt och motiverande ledarskap.

 

Målgrupp
Alla som har behov av att bli tydligare i sin ledarroll men som inte har ett formellt personalansvar, teamledare, arbetsledare, projektledare.

 

Förkunskap
Inga direkta förkunskaper krävs.

 

Omfattning

8 timmar/dag, totalt 24 timmar. Kursen genomförs förslagsvis 2 dagar i följd med ett 3:e pass några veckor senare.

 

Deltagare:12-24 deltagare per kurs.

 

Samtliga områden avhandlas ur ett jämställdhets- och tillgänglighetsperspektiv där vi lyfter kreativa olikheter, god arbetsmiljö och arbetstrivsel.

Stresshantering

Stresshantering

Konflikt, Stress och Känslor är tre ämnen som hänger intimt ihop. På många arbetsplatser jobbar vi i team, tätt inpå varandra och med olika erfarenheter, bakgrund och värderingar. Att uppleva stress är en del av livet – alla blir stressade någon gång. Det händer i situationer som kräver något extra och kroppen brukar då få extra kraft och energi. Men om stressen pågår länge kan kroppen ta skada.

 

Tempot i arbetslivet är ofta högt idag och många upplever en stark press på jobbet. Ofta är det inte en enskild sak eller händelse som är orsaken till att en person ”går in i väggen” utan en rad händelser över tid. Stressen på jobbet kan bli den utlösande faktorn och det är arbetsgivarens ansvar att se till att arbetsmiljön är god och att personalen mår bra. Arbetsgivaren har också rehabiliteringsansvar.

 

Man kan i förebyggande syfte stärka individen och gruppen genom att erbjuda verktyg som gör att man i vardagen kan hantera stress och genom utbildning lära sig se varningssignaler hos sig själv och andra, innan det är för sent. Intuagera hjälper arbetsgrupper och ledare att hitta arbetssätt som förebygger stress på arbetsplatsen, genom utbildning och coachning.

 

Vi hjälper till att öka medvetenheten om stressens mekanismer och följder.
Vi erbjuder verktyg att hantera och förebygga stress på arbetsplatsen och hur vi känner igen symptomerna, som kan vara t.e.x. glömska, trötthet, ont i huvudet och magen, tryck över bröstet, sömnproblem, koncentrationssvårigheter, känslokyla mm.

 

Ur utbildningens innehåll:

• Stress och stresshanteringens grunder

• Stressorer och dess uppgift

• Varseblivningsprocessen

• Stresskonen, stressymptom – momentant och på sikt

• Stressymptomens uppgift

• Hantering av stressymptom

• Förebygga stress

• Känslor och deras uppgift

 

Att göra praktik av teori

För att deltagaren skall kunna använda sig av sin nya kunskap använder vi inte bara teorier och modeller, utan vet att en viktig del i sitt lärande får man genom reflektion, praktiska övningar och diskussioner med sina kurskamrater.

Vi ger deltagaren förutsättningar att förstå och hantera sina egna styrkor och svagheter då det handlar om stress- och stresshantering men även en förståelse för gruppens stadier och utveckling i ämnet.

 

Utbildningens mål
Att få ökad insikt kring stress och dess påverkan på individen och gruppen. Att få verktyg och metoder för att hantera och förebygga stress.

 

Målgrupp
Utbildningen vänder sig till grupper, både stora och små, som vill bli mer effektiv och kommunikativ, med högt i tak. Utbildningen riktar sig även mot personer som har en formell chefsroll och där det kan behöva lösas upp konflikter eller genomföra svårare samtal.

 

Förkunskaper
Inga direkta förkunskaper krävs.

 

Omfattning:
8 timmar/dag, totalt 16 timmar. Kursen genomförs 2 dagar i följd.

 

Antal deltagare: 12-24 deltagare per kurs.

Samtliga områden avhandlas ur ett jämställdhets- och tillgänglighetsperspektiv där vi lyfter kreativa olikheter, god arbetsmiljö och arbetstrivsel.

Konflikthantering

Konflikthantering

Konflikt, Stress och Känslor är tre ämnen som hänger intimt ihop. På många arbetsplatser jobbar vi i team, tätt inpå varandra och med olika erfarenheter, bakgrund och värderingar.

Konflikter uppstår och är i vissa fall nyttiga och utvecklande men om jag inte har förståelse för mitt känsloliv och min stresshantering, ökar risken att jag hanterar konflikter på ett mindre bra sätt och slitningar i gruppen uppstår.

I denna kurs hjälper vi deltagaren att förstå och hantera hur stress och konflikter uppstår och hänger ihop, hur jag hanterar min egen stress och hur jag löser konflikter. Vi visar hur vi kan dra nytta av varandras olikheter och hur vi förebygger långvarig stress och outredda konflikter.

 

Kostar pengar

En konflikt mellan två medarbetare kan kosta 500 000 kronor, om man räknar med minskad effektivitet och produktionsbortfall för parterna i konflikten och personer i deras omgivning.

 

Jobba i harmoni
För att kunna hantera sin stress behöver jag lära känna mig själv och förstå hur den på verkar mig och min omgivning. Ingen annan än jag bestämmer hur jag mår och vilka känslor jag känner och det är min skyldighet att ta ansvar över hur jag hanterar detta.

 

Att göra praktik av teori
För att deltagaren skall kunna använda sig av sin nya kunskap använder vi inte bara teorier och modeller, utan vet att en viktig del i sitt lärande får man genom reflektion, praktiska övningar och diskussioner med sina kurskamrater.

Vi ger deltagaren förutsättningar att förstå och hantera sina egna styrkor och svagheter då det handlar om stress- och konflikthantering men även en förståelse för gruppens stadier och utveckling i ämnet.

 

Skapa effektiva team
Vilka stadier går en grupp igenom? Hur byggs ett fungerande team upp? Hur tar du tag i ett problem? Vi hjälper deltagaren till en effektiv kommunikation och hur han/hon hanterar stress och konflikter.

Med flera praktiska verktyg att ta med sig hem i ryggsäcken, får deltagaren möjlighet att skapa ett arbetsklimat präglat av öppenhet och god kommunikation.

 

Utbildningens mål
Att få ökad insikt kring stress, konflikter och intressemotsättningar. Att få verktyg och metoder för att lösa konflikter och hantera och förebygga stress.

Målgrupp
Utbildningen vänder sig till grupper, både stora och små, som vill bli mer effektiv och kommunikativ, med högt i tak. Utbildningen riktar sig även mot personer som har en formell chefsroll och där det kan behöva lösas upp konflikter eller genomföra svårare samtal.

 

Förkunskaper
Inga direkta förkunskaper krävs.

 

Omfattning:
8 timmar/dag, totalt 16 timmar. Kursen genomförs 2 dagar i följd.

 

Antal deltagare: 12-24 deltagare per kurs.

 

Ur utbildningsinnehållet:

• Konflikthanteringens grunder

• En konflikts beståndsdelar

• Thomas & Kilmann´s ”conflict mode”

• Konflikthanteringsstilar

• Konfliktcykeln

• Konflikttrappan

• Synligt ledarskap

• Jag-budskap

• Förståelseprocessen

• Känslans makt

• Stress och stresshanteringens grunder

• Stressorer och dess uppgift

• Varseblivningsprocessen

• Stresskonen, stressymptom – momentant och på sikt

• Stressymptomens uppgift

• Hantering av stressymptom

• Förebygga stress

• Känslor och deras uppgift

Samtliga områden avhandlas ur ett jämställdhets- och tillgänglighetsperspektiv där vi lyfter kreativa olikheter, god arbetsmiljö och arbetstrivsel.

Lagutveckling – Teambuilding

Lagutveckling – Teambuilding

Att bygga effektiva team!

Personalen är företagets viktigaste resurs. Vem som helst kan idag kopiera ditt arbetssätt, din produkt eller tjänst. Men ingen ska kunna ta din personal ifrån dig.

Vi arbetar med förändringsarbete, motivation, grupp- och individutveckling, gruppdynamik, stress- och stresshantering, arbetstrivsel, medarbetarskap och teamutveckling.

Att göra något för gruppen, med gruppen, ökar arbetsglädjen och stärker gruppkänslan, vilket leder till ett effektivt och lyckligt arbetslag! 1 + 1 = 3
Komma utanför väggarna och se och uppleva nya saker ihop med sitt team gör underverk såväl för den nybildade, som för den etablerade gruppen.
Vi varvar kompetensutveckling och personlig utveckling med nya upplevelser och erfarenheter. Vi erbjuder anpassade paket där vi genomför ett program som syftar till att du som medarbetare skall må bra och vara en självklar del i en spännande, utvecklande och trivsam organisation.

 

Ett sätt att stärka gruppen är genom Teambuilding

Nedan finns ett exempel på ett härligt och avslappnande program med koncentration på att svetsa samman gruppen och ämnena ledarskap och stresshantering (ni väljer självklart ämnen och övningar själv till er teambuilding):

 

Dag 1

Förmiddag:

Gemensam teori och övningar kring teambuilding och ledarskap, mycket lek och mycket allvar.

Eftermiddag:

Enskilda aktiviteter,  exempelvis: Chi Gong, massage, hälsoprofilanalys, långpromenad, fiske, styrketräning, svampplockning, blomsterexkursion.
Kväll:

Till kvällen lagar vi under ledning av vår eminente kock middag, som vi tillsammans avnjuter till musik av vår egen trubadur, som självklart är med oss under resten av kvällen. Tids nog kastar John Blund säkert grus i våra ögon och det blir dags att krypa till kojs.

Dag 2

Förmiddag:

Föreläsning om stress och stresshantering, praktiska övningar kring stresshantering.

Eftermiddag:

Gemensam summering av våra upplevelser och lärdomar, som avslutning tar vi tillsammans fram en ”action list” för åtgärder som vi vill genomföra för att vi alla skall må bra.

Tillsammans tar vi arbetslaget till nya höjder! Vill du veta mer, få prisförslag eller offert är du hjärtligt välkommen att skicka oss ett mail genom att klicka på länken nedan!

 

https://www.intuagera.se/offert-info/

Medarbetarsamtal

Medarbetarsamtal

Vill du bli bättre på att hålla medarbetarsamtal som utvecklar både individen, dig själv och företaget?

Vi har skräddarsytt en tvådagarskurs för dig som är ansvarig att hålla medarbetarsamtal/utvecklingssamtal, där vi varvar teori med praktik och under lättsamma former tränar vår förståelse och förmåga som chef och samtalsledare.

Vi utgår från generella bestämmelser och mallar och självklart anpassar vi kursen till det underlag och de interna riktlinjer som ni har i er organisation.

 

Mycket att tänka på inför ett samtal

 • Hur förbereder vi oss?
 • Hur lång tid skall jag avsätta?
 • Hur hanterar jag svåra frågor?
 • Hur belyser jag problem utan att kränka?
 • Får vi prata lön under medarbetarsamtalet eller hör det hemma i lönesamtalet?
 • Vad gör jag om medarbetaren inte vill ha något samtal?
 • Hur hanterar jag min nervositet?
 • Är inte medarbetaren i underläge när han/hon går in till chefen?
 • Skall samtalet dokumenteras?
 • Skall det arkiveras?
 • Är samtalet konfidentiell?
 • Hur gör vi med uppföljningen av det vi kommer överens om?
 • Hur gör vi med det vi inte kommer överens om?

Frågorna är många, viktiga och intressanta.

 

Riktat åt båda håll
Ett medarbetarsamtal är ett samtal mellan chef och arbetstagare som handlar om bådas syn på verksamheten, chefen och medarbetaren.

 

Förberedelser och framtid
Eftersom det är ett viktigt samtal blir det bäst om båda parter utifrån samma underlag förberett sig noggrant, kring utvalda punkter. Samtalet bör mynna ut i en utvecklingsplan som sträcker sig över tre till fem år, gärna i form av en ”actionlist” där det tydligt framgår vem som är ansvarig för vilken punkt och när den bör vara genomförd.

STT gjorde ett reportage om medarbetarsamtal med Anders Gustafsson, som du kan läsa här.

Läs artikeln genom att klicka på länken:

https://www.intuagera.se/1591-2/

Feedback

Feedback – Det bästa samtalet

Till chefens verklighet hör dagliga möten med medarbetare, utvecklingssamtal, lönesamtal, återkommande feedback och korta möten i korridoren.

På denna kurs tränar du dig i förmågan att motivera i det dagliga mötet med din personal.

 

Vem vänder sig kursen till?
Kursen vänder sig till dig som ledare eller chef, där du vill utveckla ditt ledarskap och din förmåga att ge feedback som skapar ett bra samtalsklimat och en god arbetsmiljö.

 

Träning ger färdighet
Det bästa samtalet, är en utbildning med intensivträning mot skådespelare som agerar medarbetare. Det är ett rollspel och du kan prova nya grepp och förhållningssätt för att skapa ännu bättre engagemang på arbetsplatsen. Du får träna dig på att ge och ta emot omedelbar feedback för att därigenom kunna möta dina medarbetare i ännu bättre samtal.

 

Rollspel
I rollspelen har du möjlighet att prova situationerna du är ovan vid eller ogärna hamnar i. Det kan handla om att ta upp känsliga frågor, reda ut missförstånd eller att tydligt markera vad som inte är acceptabelt på arbetet. Pedagogiken vi använder bygger på den fasta förvisningen om att du lär mer om du både lyssnar, reflekterar och provar på, testar nytt beteende, utvärderar och provar igen.

 

Öva i ofarlig miljö
Kursen ger mer än bara en föreläsning – vi låter dig prova, öva och göra egna erfarenheter. Därför använder vi oss av rollspel. Rollspel är en unik kombination av teater och fakta. För att bli bra på något så måste man få öva, göra om och göra igen. Att träna ger färdighet!

 

Utveckling
Vi avslutar kursen med en reflektion över det egna beteendet och vad jag personligen behöver eller vill utveckla. Detta antecknas ner i den personliga utvecklingsplanen. Målet är att ni deltagare tillsammans och du på egen hand, kan fortsätta utvecklas.

Gruppledare & teamledare

Gruppledarutbildning

Utbildningen för dig som är team-, grupp- eller projektledare men inte formell chef. Med rätt verktyg och förhållningssätt skapar du en motiverad grupp som når resultat.

Att vara ledare för gruppen och samtidigt vara en del av det operativa arbetet är den vardag de flesta gruppledare delar. Mycket av rollen handlar om att vägleda andra och att säkerställa att samspelet i gruppen fungerar.

 

Lyckat ledarskap

För att kunna leda andra behöver du känna dig själv, dina egna styrkor och svagheter och hur du reagerar och agerar i olika situationer. Vår målbild är att ge deltagaren en trygghet och en bred bas inför sin nya roll och kursen syftar till att ge deltagaren en helhetssyn på ledarskap och medarbetarskap med betoning på lyhördhet och positiv påverkan på både individ och grupp.

 

Att göra praktik av teori

För att deltagaren skall kunna använda sig av sin nya kunskap använder vi inte bara teorier och modeller, utan vet att en viktig del i sitt lärande får man genom reflektion, praktiska övningar och diskussioner med sina kurskamrater. Vi ger deltagaren förutsättningar att på ett tydligt sätt leda sin grupp – inte styra.

 

Skapa effektiva team

Vilka stadier går en grupp igenom? Hur byggs ett fungerande team upp? Hur tar du tag i ett problem? Vi hjälper deltagaren till en effektiv kommunikation och hur han/hon hanterar svåra samtal. Med flera praktiska verktyg att ta med sig hem i ryggsäcken, får deltagaren möjlighet att skapa ett arbetsklimat präglat av öppenhet och god kommunikation.

 

Ur utbildningens innehåll:

•  Rollen som team- och arbetsledare

•  Ledarstilar och ledarstilar i stress

•  Stress/effektivitet

•  Konflikthantering

•  Motivationsfaktorer och drivkrafter

•  Att anpassa ledarskapet efter olika situationer

•  Grupputveckling

•  Kommunikation

 

Utbildningens mål

Att få konkreta verktyg och insikter i teamledarrollen som ger grunden för ett tydligt och motiverande ledarskap.

Målgrupp
Alla som har behov av att bli tydligare i sin ledarroll men som inte har ett formellt personalansvar, teamledare, arbetsledare, projektledare.

Förkunskap
Inga direkta förkunskaper krävs.

Omfattning

8 timmar/dag, totalt 24 timmar. Kursen genomförs förslagsvis 2 dagar i följd med ett 3:e pass några veckor senare.

 

Deltagare:12-24 deltagare per kurs.

Samtliga områden avhandlas ur ett jämställdhets- och tillgänglighetsperspektiv där vi lyfter kreativa olikheter, god arbetsmiljö och arbetstrivsel.

Edutainment, en show med det lilla extra!

Föreställningen ”Vem fan har bestämt hur jag ska må?” är showen som både berör och underhåller!

Ett av de första framträdanden som Anders och Lasse gjorde tillsammans, var Edutainmentshowen ”Vem fan har bestämt hur jag ska må?” Den hölls på Lorensbergsteatern i Göteborg 2010, då detta även är inspelat. Efter det har över 5000 personer sett den.

 

 

Vill ni ha en företagsanpassad föreställning? Inga problem!

Standardshowen som är ca 3 timmar, kan göras längre eller kortare och utförs av Anders Gustafsson och Lasse Sehlman tillsammans med ett 5-manna band.

Samma show kan göras i enklare utförande utan band, men med samma roliga och inspirerande ton. Även innehållet kan anpassas för att passa era syften och mål i just ert företag, förening eller organisation.

 

Vad får du?
I denna blandning av föreläsning och show tas det upp ämnen som ledarskap, personlig utveckling, kommunikation och känslor. Fokus ligger i första hand på deltagarens förståelse för sin egen roll på arbetsplatsen och dess inverkan på omgivningen.

Kontakten mellan publiken och föreläsarna är en av de viktigaste huvudingredienserna och delaktighet är A och O.

Det bjuds på en härlig blandning av lärdomar och underhållning och det är kombinationen mellan dessa två som gör ”Vem fan har bestämt hur jag ska må?” till en annorlunda och riktigt bra show som ligger till grunden för fortsatt utveckling! Detta är Edutainment!

Känslans makt

Känslans makt och mitt fria val

En inspirerande och engagerande föreläsning där Anders Gustafsson tar plats i strålkastarljuset. Utan andra rekvisita än tuschpennor och ett blädderblock tar han oss med på en kittlande resa i känslornas värld. Det är två timmar fyllda av känslor!

Under två timmar utmanas ni till ständig eftertanke, i ett ämne som många anser vara det viktigaste av alla, men som det nästan råder förbud att tala om: Känslor!

 

Vi människor styrs av våra känslor och dessbättre har vi ett fritt val att välja vilka känslor vi vill känna. Mitt val påverkar sedan inte bara mig utan alla andra i min omgivning.

 

Vad jag än gör styrs detta av mina känslor. Vad jag än gör får det konsekvenser för andra. Jag har rätt att känna, rätt att tänka, rätt att säga vad jag vill. Men jag måste ta konsekvenserna av mitt agerande. Ingen annan än jag bestämmer hur jag mår och vilka känslor jag känner. Det är min skyldighet som vuxen att ta det ansvaret.

 

Det är lämpligt att lägga en workshop efter föreläsningen där man i grupp kan förankra och befästa de tankar och idéer som uppkommit under föreläsningen.

Tidsåtgång: 2-4 timmar

Antal deltagare: 10-500

Förändringsarbete

Förändringsarbete

Tillsammans skapar vi en hållbar förändring! Vi utgår från ert nuläge och genomlyser organisationen. Från Ägardirektiv – styrelse – Affärsplan – VD – Ledningsgrupp till mötesteknik, psykosocial arbetsmiljö, utvecklings- och handlingsplaner, kompetensstegar mm – strategiskt och operativt. Allt utifrån den vision och de långsiktiga mål som finns.

Omvärlden förändras ständigt och det ställer krav på oss att delta i denna utveckling. Det finns en paradox; alla vill delta i utveckling men många är rädda för förändring.

Vi kommer att behöva närma oss ämnen som: motivation, förändringsvilja, vision och värderingar, innovationsförmåga, service och mervärde, affärsmässighet, effektivitet och arbetstrivsel.

Vi hjälper er med förändringsarbetet genom att tillsammans med er genomföra analys av era behov och möjligheter.


Processen

Förslag på aktiviteter för att underlätta förändringsprocessen:

• Genomföra workshops i syfte att presentera förändringsarbetet på ett stimulerande sätt som skapar nyfikenhet och delaktighet.

• Varva med föreläsningar som både skall roa och ge grundläggande kunskaper inom respektive ämne.

• Att skapa en teambuildande kickoff inför fortsatt verksamhet.

• Skapa innovationsförmåga genom systemiska möten.

• Insatser för att ge deltagarna förståelse för att var och en har en funktion i förändringsarbetet.

• Insatser för att öka förmågan att hantera stress i förändringsarbetet.


Varaktig förändring

Huvudmålet är att förändringen skall vara långsiktig och varaktig och att insatserna skall skapa förändringskraft och positiv energi, för att alla skall vilja delta i det förändringsarbete som kommer.

I förändringsprocessen kan vi vara med från planeringsstadiet fram till full implementering eller bara med enstaka insatser, allt efter era behov.

Kontakta oss

2 + 11 =