Tjänster

Intuagera arbetar med ledarskap, personalutveckling och organisationsutveckling.

Genom konsultinsatser och kompetenshöjande åtgärder hjälper vi våra kunder att få rätt förutsättningar för att lyckas. Att all personal har rätt kompetens, är en av grundpelarna. Intuagera arbetar med kompetensutveckling på alla nivåer och på många olika sätt. Vi gör det genom föreläsningar, utbildningar, edutainment, kurser, coaching, nätverk och workshops. Ni väljer det som passar er bäst!

 

Sätt ihop din egen utbildning!

Vad har du för önskemål och krav? Sätt ihop din egen utbildning! Vad/vilka ämnen utbildningen skall innehålla, hur lång den skall vara, vilken utbildare du helst skulle vilja ha och när du skulle vilja ha den. Klicka på Offert & Boka, så kan du beställa offert på din skräddarsydda utbildning redan idag!

Utbildningar & föreläsningar

När det gäller utbildningsinsatser jobbar vi till största delen med företagsanpassade sådana, men vi erbjuder också ett antal öppna kurser per år. Läs mer om våra mest populära kurser nedan eller klicka här för att se hela vårt kursutbud! 

Vår specialité är ledarskap och grupputveckling, att få medarbetare och ledare att växa och utvecklas tillsammans! Ledarskapets betydelse är väsentligt och i många fall avgörande för en frisk och välmående organisation. Ett stödjande, tillitsfullt ledarskap reducerar stress och obalans i arbetsgruppen, samtidigt som det ökar effektiviteten och motivationen i organisationen.

Engagerade och lyhörda chefer skapar arbetsglädje, trivsel och hälsa med låga sjukskrivningstal. Det är också viktigt att skapa rätt förutsättningar, att arbeta strukturerat med stöd till ledarna, liksom med kompetensutveckling, samt arbeta aktivt med sin arbetsmiljöplan.

Personalen är företagets viktigaste resurs! En hög arbetstrivsel genererar att personalens arbetsinsats förbättras och de får tillgång till hela sin arbetskapacitet, vilket i sin tur gynnar företaget, både ekonomiskt och interpersonellt.

Varje år läggs ofantliga summor på kompetensutveckling, men effekten är ofta oroväckande låg!


Vad säger forskningen?

Involverade chefer är ett måste för effekten! Chefens roll har visat sig vara en av de viktigaste faktorerna till hurvida utbildningen ger effekt eller ej. Av många anses den vara absolut viktigast. 


Övning på jobbet är kritiskt för att inte glömma!

Den andra avgörande faktorn för att uppnå en positiv effekt, är att kunna öva och överföra sina nya kunskaper i sitt dagliga arbete. Övning på jobbet är kritiskt för att inte glömma! Medarbetarna måste därför få möjlighet att direkt applicera sina kunskaper för att de inte ska falla i glömska. 

%

Låg effekt av traditionell utbildning

Forskning visar att endast 10 – 50% av totala utbildningsutgifter leder till att medarbetares prestation faktiskt ökar. Det beror ofta på att utbildningsdeltagaren inte får rätt stöd innan och efter utbildningen. Du kan alltså gå en utbildning i världsklass utan att det för den skull är tillräckligt. Dessutom minns du endast ca 10 % av det du lärt dig efter 72 timmar.

%

Hur kan du få ut mer?

Genom att använda fler av våra sinnen i en lärsituation, ökar vår förmåga att komma ihåg det vi lärt oss till ca 65%, efter 72 timmar. För att du skall få ut mesta möjligt av din utbildning använder vi oss av bilder och du är aktivt delaktig i lärprocessen, genom diskussioner, reflektion och träning.

%

Våra utbildningar är bara början

Vi nöjer oss dock inte med detta! Genom vårt arbetssätt, förstärker vi effekten av våra fysiska utbildningstillfällen. När du går utbildning hos oss, har du 6 månaders fri mail- och telefonsupport.