Close

Coaching & rådgivning

Coaching

Vi erbjuder coaching på flera olika nivåer; personlig coaching, coaching av arbetslag, coaching för dig som skall starta eget företag, coaching av andra konsulter och intern coaching för dem som vill bli Intuagerakonsulter.

 

Vad är coachning?

Coachning är en aktiv metod för att stödja och medvetandegöra, utmana och motivera. Det är en metod som aktiverar den coachade till inlärning och handling, planer och mål. Coachning förekommer inom såväl näringslivet som offentliga sektorn.

Coachning sker oftast individuellt men aktiviteter i grupp kan också förekomma, då främst vid kunskapsinhämtning och upplevelsebaserade moment.

 

Hur coachar vi dig?

När vi coachar dig syftar det till att du själv skall hitta de drivkrafter, kunskaper och egenskaper som krävs för att lösa situationen eller nå ett specifikt mål. Våra professionella coacher och metoder hjälper dig att generera extraordinära resultat i ditt liv.

Via coachingprocessen fördjupar du ditt lärande, förbättrar din prestation och ökar din livskvalitet. Coachingen koncentrerar sig på var du befinner dig idag och vad du är villig att göra för att ta dig dit du vill vara i framtiden.

 

Personlig coaching

Under vår ledning tar vi fram en personlig utvecklingsplan. Dessutom jobbar vi med din ”exit strategy”, det vill säga hur det skall se ut när vi är klara med vårt uppdrag. Vid sidan om din yrkesmässiga hållning, prioriterat vi familj och fritid högt i våra diskussioner.

 

Personlig coaching sker oftast med ett unikt mål för varje uppdrag. Som exempel kan vi från tidigare uppdrag nämna:

– Chefscoaching

– VDcoachning

– Coaching av långtidssjukskrivna

– Coaching av arbetslösa

– Starta-eget coaching

 

Coaching av arbetslag

Vi åtar oss även att coacha i grupp, till exempel ordinarie arbetsgrupp eller en grupp av befattningshavare, till exempel projektledare, ledningsgrupp eller produktionsledare.

Även här jobbar vi med personliga utvecklingsplaner och personliga” exit stragies”. Själva coachingen sker dock i grupp med starka inslag av personliga moment.

 

Coaching av andra konsulter

Med vår mångåriga erfarenhet kan vi erbjuda det som många fristående konsulter saknar; ett bollplank och en backup för dig som jobbar i det lilla företaget.

Vi erbjuder ett omfattande nätverk som vi tar stöd av när vardagens frågor och problem hopar sig. Här kan du få den coaching och det personliga stöd som anställda i regel får genom sin arbetsgivare.