God arbetsmiljö

Hur jobbar ni med er arbetsmiljö?
Vår psykiska och sociala arbetsmiljö är lika viktig som den fysiska. Från och med den 31 mars 2016 började nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) att gälla. Vi arbetar både förebyggande, konsultativt, erbjuder terapi samt med rehabilitering. Här samarbetar vi med Västsvenska Arbetmiljöteamet. Läs mer genom att klicka här!Utmaningen – en film om den sjuka jobbstressen

Psykisk ohälsa, stress, hot och våld
Människor ska inte behöva bli sjuka på grund av ohälsosam arbetsbelastning eller kränkande särbehandling på jobbet. De nya föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) som började att gälla i mars 2016 reglerar kunskapskrav, mål, arbetsbelastning, arbetstid och kränkande särbehandling. Vill du veta mer, klicka här för att komma till Arbetsmiljöverkets hemsida!

Förebygga och skapa en hållbar arbetsplats
Att arbeta förebyggande och vårda sin personal har många vinster. Både personella och ekonomiska.Intuagera hjälper arbetsgrupper och ledare att hantera stress och konflikter på ett bättre sätt i vardagen.  Att få sin personal att trivas och må bra kan man göra på många sätt.Att ha balans i arbetsgruppen med motiverad personal, skapar arbetsglädje, ökar effektiviteten, ger bättre lönsamhet och låga sjukskrivningstal.Tveka inte att kontakta oss för rådgivning i hur du bäst kan skapa en god arbetsmiljö, bli en attraktiva arbetgivare med nöjda medarbetare!

Hur kan vi hjälpa dig?
För att kunna göra rätt insats som ger ett långvarigt och hållbart resultat krävs en genomlysning av nuläge och en behovsanalys av framtida önskat läge. Att ha en god arbetsmiljö är en förutsättning för att personalen skall trivas och må bra och därigenom kunna prestera på topp. Vi genomför en analys av nuläget och anpassar ett program som förstärker och lyfter det som är bra och fungerar på arbetsplatsen och ger stöd och utbildning i de områden som kan förbättras.Vi erbjuder: Psykosocial arbetsmiljöundersökning med åtgärdsplan, Coachande samtal, Mindfulness, Teamutveckling och olika företagsanpassade utbildning.