Close

Stress och stresshantering - Öppen kurs


Stresshantering

Stress bäddar för problem och konflikter. Om man räknar med produktionsbortfall och minskad effektivitet kan en konflikt mellan två medarbetare kosta 500 000 kronor. Om du inte har en förståelse för din egen stresshantering och ditt känsloliv så kan resultatet bli att du hanterar situationer på ett mindre bra sätt och konflikter och slitningar i gruppen uppstår.


Under kursen lär du dig hantera din stress och förstå hur stressen påverkar dig och din omgivning. Du lär dig även att förebygga långvarig stress och outredda konflikter.


Kursen består av teorier, modeller, praktiska övningar och diskussioner. Efter att du deltagit i kursen kommer du att ha flera praktiska verktyg att ta med sig hem i ryggsäcken som kan hjälpa dig att skapa ett öppet arbetsklimat präglat av god kommunikation.


Boka nedan, alternativt maila: info@intuagera.se eller ring Helene på tel: 070-22 58 632Upplägg

Del 1:

Stress och stresshanteringens grunder

Förebygga stress

Stressorer och dess uppgift

Varseblivningsprocessen

Stressymptomens uppgift

Stresskonen, stressymptom - momentant och på sikt

Hantering av stressymptom

Känslor och deras uppgift


Del 2:

Kraven i AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö och hur dessa kan tillämpas i praktiken

Introduktion och kort översikt över systematiskt arbetsmiljöarbete och koppling till föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö


Del 3:

Introduktion till individuell hälocoaching


Målgrupp

Kursen vänder sig till chefer och medarbetare i både stora och små grupper som vill bli mer effektiva, kommunikativa och hitta harmoni.


Kursmål

  • Insikt om stress och dess påverkan på effektivitet och välmående
  • Förståelse för hur mitt eget välmående påverkar stämning och resultat för arbetslaget
  • Bli medveten om mitt eget beteende och dess betydelse för hur laget utvecklas och mår
  • Kunna hantera stress på ett mer kreativt sätt
  • ha kunskaper om organisatoriska och sociala arbetsmiljöfaktorer och förståelse för hur dessa frågor kan integreras i ett systematiskt arbetsmiljöarbete.
  • ha kunskap om vilka krav som ställs i föreskrifterna

 

Omfattning

  • Genomförande 1 heldag
  • Utvärdering
  • Dokumentation
  • Samtliga deltagare har fri mail- och telefonsupport i ett halvt år efter utbildningsinsatsen.


När: Våren 2017

Var: Halland

Pris: 4.500 kr/person. Lagstadgad moms tillkommer.


Lokal och mat: Intuagera står för fika, kvällsmat och lokalkostnader.


Kursledare: Anders Gustafsson och Helene JanssonAntal deltagare är begränsat till max 24 st.Boka nedan, alternativt maila: info@intuagera.se eller ring Helene på tel: 070-22 58 632
Boknings- och avbokningsregler:

Anmälan är bindande och kursavgiften skall vara betald dagen för kursstart. Vid avbokning debiteras en avgift på minst 20%. Avbokar du senare än 14 dagar före kursstart debiteras en avgift på 50% av kursavgiften. Vid avbokning senare än 7 dagar före, debiteras full avgift. Blir du förhindrad att delta, kan du kostnadsfritt överlåta platsen till en kollega eller få dokumentation från kursen. Ställs kursen in från vår sida, betalas hela kursavgiften tillbaka omgående.Anmäl dig till utbildningen

Du kan ställa frågor eller anmäla dig till utbildningen genom att fylla i detta formulär.
Fyll i ditt namn:*
Fyll i din E-mailadress:*
Ämne:*
Meddelande:*

Prenumerera på vårt nyhetsbrevloading

Begär offert & boka Kontakta oss
Back to top