Förändringsarbete

Förändringsarbete

Tillsammans skapar vi en hållbar förändring! Vi utgår från ert nuläge och genomlyser organisationen. Från Ägardirektiv – styrelse – Affärsplan – VD – Ledningsgrupp till mötesteknik, psykosocial arbetsmiljö, utvecklings- och handlingsplaner, kompetensstegar mm – strategiskt och operativt. Allt utifrån den vision och de långsiktiga mål som finns.

Omvärlden förändras ständigt och det ställer krav på oss att delta i denna utveckling. Det finns en paradox; alla vill delta i utveckling men många är rädda för förändring.

Vi kommer att behöva närma oss ämnen som: motivation, förändringsvilja, vision och värderingar, innovationsförmåga, service och mervärde, affärsmässighet, effektivitet och arbetstrivsel.

Vi hjälper er med förändringsarbetet genom att tillsammans med er genomföra analys av era behov och möjligheter.


Processen

Förslag på aktiviteter för att underlätta förändringsprocessen:

• Genomföra workshops i syfte att presentera förändringsarbetet på ett stimulerande sätt som skapar nyfikenhet och delaktighet.

• Varva med föreläsningar som både skall roa och ge grundläggande kunskaper inom respektive ämne.

• Att skapa en teambuildande kickoff inför fortsatt verksamhet.

• Skapa innovationsförmåga genom systemiska möten.

• Insatser för att ge deltagarna förståelse för att var och en har en funktion i förändringsarbetet.

• Insatser för att öka förmågan att hantera stress i förändringsarbetet.


Varaktig förändring

Huvudmålet är att förändringen skall vara långsiktig och varaktig och att insatserna skall skapa förändringskraft och positiv energi, för att alla skall vilja delta i det förändringsarbete som kommer.

I förändringsprocessen kan vi vara med från planeringsstadiet fram till full implementering eller bara med enstaka insatser, allt efter era behov.