Kommunikation

Kommunikation

Kommunikation är bland det svåraste som finns. Alla gör det hela tiden, ändå är det ofta där det brister och orsakar konflikter och missförstånd på jobbet. Här pratar vi om hur vi får andra att förstå vad jag vill få fram och hur jag tolkas och tolkar andra.

Kommunikation – det skrivna ordet

Kommunikation – signaler

 

Tidsåtgång: 1 dag

Antal deltagare: 6-24

 

Ibland har det redan gått för långt och en konflikt har uppstått, vilket medför lägre effektivitet och högre stressnivå i arbetsgruppen.

 

I denna föreläsning jobbar vi med fantastiska verktyg som underlättar vardagen och öppnar upp för hur vi bättre kommunicerar via språk, signaler, skrift och hur vi kan förebygga konflikter och missförstånd som stjäl kraft, tid och energi från det som är viktigt.

• Vad är kommunikation?

• Vilka signaler sänder jag?

• Vilka tolkar mina signaler och hur tolkas det?

• Den synliga kommunikationen.

• Den symboliska kommunikationen.